Strategidagen 2021

18. juni

Strategidagen 2021

Vi har fått med oss konserndirektører og forretningsutviklere fra kjente bedrifter og merkevarer. De setter lys på temaer i tiden og viktigheten av analyse og innsikt inn i forretningsstrategi, forretningsutvikling, innovasjon og bærekraft

Hvilke generelle trender treffer bransjen? Hvordan skal bedrifter lykkes med dreining over til sirkulærøkonomi? Og hvilke betraktninger gjør en toppleder seg rundt utfordringer og suksesser gjennom en lang karrierereise?

Strategidagen arrangeres for første gang i år og er en dag rettet mot bedriftsledere, strateger og analytikere i byråer og bedrifter.

 

SENDINGEN ER TILGJENGELIG FREM TIL 2. JULI 2021 – ØNSKER DU TILGANG? Send en e-post med påmelding og kontaktdetaljer her!

Tid: 18. juni, kl. 9:00 – kl. 14:00

Sted: Digitalt – Som påmeldt deltaker vil du få tilgang til sendingen i 2 uker etter at den er avsluttet.

Pris: kr. 1.450 for medlemmer – kr. 1.950 for ikke-medlemmer

Bedriftstilbud:
4 deltakere til prisen for 3!

 

Ønsker du å bli medlem og delta på Strategidagen 2021 til medlemspris? Gå inn på “Bli medlem” øverst på denne siden, eller send en e-post til eva@markedsanalyse.org.

 

PROGRAM (som påmeldt deltaker får du tilgang til sendingen i 2 uker etter at den er avsluttet):

Kl. 09.00: Konferansier – Maria Aas-Eng, Konsernsjef i restaurantgruppen Lava Oslo

Maria Aas-Eng er konferansier på Strategidagen 2021. Hun skal gi oss sine betraktninger, og lose oss igjennom dagens program. Vi får høre fra mange personer med bagasjen full av spennende erfaring.

 

Maria Aas-Eng har nylig tiltrådt stillingen som Konsernsjef i restaurantgruppen Lava Oslo. Før det har hun vært Adm dir for Komplett og Red Media.

 

Kl. 09.05: Suksessen ligger i gjennomføringen – Trond Bentestuen, nylig avtroppet som Adm dir for Rema 1000

Trond har gjennom sin karriere jobbet for store og sterke merkevarer med stor suksess. Han vil nå dele sine erfaringer i å skape sterke og lønnsomme merkevarer. En merkevares reise fra A til B handler like mye om gjennomføringen som selve forretningsstrategien.

 

 

Kl. 09.30: Må vi ha en tydelig strategi? – Magnar Øyhovden, Konserndirektør i Media Bergen

Kan vi lykkes med forretningsutvikling uten en tydelig og godt forankret strategi? Magnar vil i dette foredraget argumentere for risikoen ved ikke å ha en klar strategi. Han vil bruke eksempler fra Sbanken, som gjennom forskjellige faser og eierskap klarte å beholde de mest fornøyde kundene i bransjen. Og får høre hvordan Media Bergen, et av Norges hurtigst voksende byråmiljø, har valgt sin retning.

Magnar Øyhovden, konserndirektør i Media Bergen og tidligere CEO i Sbanken

 

Kl. 09.55 – 10.05: Pause 

 

Kl. 10.05: Fra preik til praksis – Stine Lise Hattestad Bratsberg, Leder for bærekraft i KPMG Pure Sustainability

Virksomheter som jobber for å gagne samfunnet og egen forretningsformål på en og samme tid er de som vil bli vinnerne i fremtiden. Suksessen ligger i å utvikle levende og lønnsomme bærekraftstrategier som bidrar til å «flytte noe».

 

Stine har oppnådd internasjonal annerkjennelse for arbeidet med FNs bærekraftsmål som rammeverk i strategiarbeid både for privat og offentlig sektor, samt samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer.
Hun har 20 års erfaring fra rådgivingsbransjen og har selv gründet og solgt to selskap. Stine er partner og ansvarlig for å lede arbeidet med bærekraft i KPMG Pure Sustainability. De siste 10 årene har hun kun jobbet med fagfeltet samfunnsansvar og bærekraft og vært en pioner på området i Norge. Hun har spesielt god kunnskap om FNs bærekraftsmål da hun bidro med innspill til målene før de ble lansert i 2016. Hennes tidligere selskap lanserte bærekraftsmålene sammen med UD for første gang i Norge august 2015. Stine er brukt av FN som spesialist på området og holdt innlegge på High Level Political Forum i FN allerede i 2016, samt vært en del av Norges delegasjon til FN-møter i forbindelse med bærekraftsmålene. Flere av de selskapene, kommunene og organisasjonene som ligger lengst frem i arbeidet med å inkludere bærekraft inn i forretningsstrategi og egen virksomhetsstyring har vært og er hennes kunder.

 

Kl. 10.30: Norsk innovasjon for en verden i endring Kristian Bye, leder for Innovasjon Norges kontor i Silicon Valley/San Francisco

Hvordan legge tilrette for at norsk innovasjon kan skalere og ekspandere til nye markeder.

 

 

Kristian Bye er leder for Innovasjon Norges kontor i Silicon Valley / San Francisco. De siste 10 årene har han startet to selskaper og bistått en rekke andre som rådgiver og engleinvestor. BRIGHT Products ble hovedleverandør til FN med solcellelampen SunBell og BEDD AS er i ferd med å ta en sterk posisjon i markedet for Urban Gardening med sine modulære plantekasser. Kristian var en sentral rådgiver for lanseringen av reMarkable i 2016, og var ansatt som VP marketing for lanseringen av reMarkable 2 før han tok jobben for Innovasjon Norge. Før dette har Kristian 18 års erfaring fra ledende stillinger i reklamebransjen.

 

Kl. 10.55: Innsikt – veien til lønnsomhet. De feteste og beste tjenestene og produktene lages når vi faktisk forstår – Anne Gro Johansen, Kreativ forretningsutvikler i Willder

72 % av alle innovasjoner som lanseres blir en flopp og det kan være mange grunner til det. Men det man ofte ser er at man mislykkes fordi man skaper produkter og løsninger som brukerne ikke finner verdifulle nok. Nøkkelen ligger i å involvere brukerne gjennom hele utviklingsløpet.

 

Anne Gro Johansen jobber som Kreativ Forretningsutvikler hos Willder. Hun har gjennom 20 år jobbet med innovasjon og utvikling hos store merkevareaktører som ORKLA, REMA1000 og TINE. Hun har også gründer erfaring innen FCMG konsept innen sushi. Hun er brennende engasjert i innovasjon og har lang erfaring med å anvende et bredt spekter av innovasjonsmetoder i sitt arbeid.

 

Kl. 11.20 – 11.50: LUNSJ/Pause 

 

Kl. 11.50: Bærekraft: Er bedriftenes holdninger og handlinger i synk med forbrukerne? – Anne Meyer, daglig leder & Anita Lynne, Faglig leder kvalitativ metode i Respons Analyse

Anne og Anita presenterer ny innsikt om bedrifters og forbrukeres holdninger og handlinger til bærekraft, som belyser hvor utfordrende det kan være å posisjonere seg i det tidvis kaotiske bærekraftslandskapet. De byr også på innsikt om hvordan grønne dilemmaer kan håndteres for å unngå å bli mistenkt for grønnvasking. Er bærekraft moden for en «oppgradering» fra en differensieringsstrategi til en hygienefaktor?

Anne Meyer er daglig leder i Respons Analyse. Anne belyser forskjeller mellom bedriftsledere, ansatte og forbrukere, og underbygger viktigheten av at bærekraft ikke er tilstrekkelig som en kommunikasjonsstrategi.

Anita Lynne er Faglig leder kvalitativ metode i Respons Analyse. Anita løfter viktigheten av å tenke igjennom hvor viktig det er for bedriftene å ha kundenes stemme med seg når bærekraft skal settes på bedriftens agenda. Det er nok av fallgruver å gå i, kundene er årvåkne og ønsker ikke å la seg lure.

 

Kl. 12.25: Hva er bærekraft i Schibsted? – Britt Nilsen, Bærekraftsjef i Schibsted

Bærekraft slik vi definerer det i Schibsted handler om fire områder; miljø, arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Schibsted har ikke en egen bærekraftstrategi. Bærekraft er integrert i strategien til Schibsted. Målet med bærekraftsarbeidet vårt er at vi gjennom den virksomheten vi driver skal maksimere vår positive påvirkning på miljø og samfunn samtidig som vi tjener penger. Bærekraft er ikke et valgfag; vi tror at det kommer til å være en forutsetning for å drive virksomhet og tjene penger.

Britt Nilsen er utdannet siviløkonom og revisor. Hun har jobbet i Schibsted i over 20 år i tre perioder. Hun har også jobbet i Arthur Andersen, Scandinavia Online og Elkem. Hun har hatt jobber innen økonomi inntil desember 2017 da hun tok over stillingen som bærekraftsjef i Schibsted. Hun har etter det supplert med et masterkurs i grønn vekst som konkurransekraft fra BI Handelshøyskolen, online kurs i Business Sustainability Management på University of Cambridge og blitt sertifisert som mangfoldsleder gjennom seema.no.

 

Kl. 12.50 – 13.00: Pause

 

Kl. 13.00: Fra McKinsey til Orkla – min lederreise – Jaan Ivar Semlitsch, Konsernsjef i Orkla

Jaan Ivar Semlitsch er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), MBA Exchange fra Kellogg School of Management i Chicago. Semlitsch har vært konsernsjef i Orkla siden 15. august 2019. For dette var han konsernsjef i Elkjøp Nordic, som han ledet i mer enn seks år. Det siste året var han i tillegg leder for morselskapet Dixons Carphones internasjonale virksomhet. Semlitsch var administrerende direktør for Rema Industrier 2009–2013, Plantasjen 2007–2009 og chief operating officer i Statoil Retail Europe 2004–2007. Før dette hadde han stillingen som administrerende direktør i Expert Danmark. I perioden 1995–2001 var han assosiert partner i McKinsey & Company, hvor han hadde en rekke oppdrag for selskaper innenfor dagligvarebransjen og FMCG, både i Skandinavia og Storbritannia. Semlitsch har vært styremedlem i DNB ASA siden 2014.