Ung idag

29. mars

Ung idag

- Hva er dagens ungdomsopprør? Vil du se opptak?

 

Tid: Torsdag 3. mars 2022 kl. 08:30 – 10:00.

Sted: Webinar
Pris: Medlemmer går gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

 

Vi kunne snakket om mental helse som nå er viktigst for flest unge, eller miljø og klima som fremdeles er viktig for mange, men ønsker heller å se på noe litt annet.

Opinion ser i sin UNG-studie at feminisme og kvinners rettigheter er den kampsaken som øker mest blant unge jenter sammenlignet med i fjor, samtidig som engasjementet knyttet til dette også øker blant gutter. Dette handler om mer enn tradisjonell juridisk likestilling mellom kvinner og menn, det handler om bredere identitetspolitikk og et ønske om like rettigheter og muligheter uavhengig av hva en identifiserer seg som.

Vi skal også se nærmere på de unges digitale liv, nærmere bestemt hvilke plattformer de bruker for å søke informasjon, diskutere og la seg underholde.

 

Du møter Bendik Mogensen fra Opinion, Yngve Karlsen fra Dentsu og Nils Petter Strømmen fra Kantar.

I tillegg får vi selvsagt høre de unges stemmer!

 

Bendik Mogensen jobber som analytiker i Opinion og er en fast del av teamene som jobber med Opinions årlige bærekraftsrapport, og målgruppe- og trendrapporten UNG. Han er spesielt opptatt av å forstå de unge, hva som beveger seg hos de yngste generasjonene og hva som vil forme fremtidens forbrukere og arbeidstakere.
Bendik er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og har bachelorgrader i sosiologi og psykologi fra University of Colorado i USA.

Yngve Karlsen er leder for innsikt hos dentsu. Yngve har jobbet med markedsføring, analyse og kommunikasjon i 20 år, og bidrar her til å tegne opp bildet av UNG 2022.Hvordan kan vi snakke med de unge, heller enn til dem?

 

Nils Petter Strømmen er medieviter og jobber som seniorrådgiver i Kantar. Han er blant annet ansvarlig for undersøkelser om barn og unges medievaner og seminaret Medietrender Ung.