Fremtidens markedsføring

24. mai

Fremtidens markedsføring

Ledende professorer kommer til Oslo og EMAC for å dele erfaringer om «Big Data» og fremtidens muligheter

 

24. mai har du en sjelden mulighet til å få med deg internasjonalt anerkjente foredragsholdere fortelle om fremtiden for «Big Data» og marketing analytics.

 

Det skjer når forskere fra hele verden møtes for å presentere og diskutere sine arbeider under EMAC (European Marketing Academy) i Oslo.

 

Marketing Analytics, NMFs egen faggruppe, har invitert tre ledende professorer, som alle kommer for å presentere sine tanker og ideer og fremtidens markedsføring. Det overordnede temaet er hvordan fagområdet marketing analytics endrer markedsarbeidet, både strategisk og operativt.

Data beskrives ofte som «oljen» i den digitale økonomien, og markedsføring er trolig det området hvor gevinsten er mest åpenbar. Digitale datastrømmer, samlet inn via nett og ulike typer mobiltjenester, kan brukes til å finne ut hvordan kundene føler, handler og er i kontakt med produkter og tjenester. Sist, men ikke minst, materialet forteller også hvordan kundene responderer på ulike markedstiltak. På den måten kan data brukes til å bygge sterkere kunderelasjoner samt å personalisere produkter, tjenester og reklamebudskap. Det er ingen tvil om at data stadig blir viktigere for bedriftene, og at de som evner å utnytte de enorme datamengdene kan oppnå betydelige konkurransefortrinn gjennom mer effektive markedsinvesteringer.

 

Peter Verhoef: «Creating Value with Big Data Analytics»

Peter Verhoef er professor ved University of Groningen i Nederland. I tillegg til en imponerende vitenskapelig produksjon, har Verhoef lang erfaring som rådgiver for internasjonale bedrifter. Under EMAC vil han vise noen eksempler på hvordan bedrifter har brukt «Big Data» til å skape verdifulle og mer effektive markedstiltak. Verhoef vil også presentere og diskutere hvordan bedrifter kan skape strategisk kompetanse innen området marketing analytics.

 

Jie Zhang: «Investigating Online Shopping Behavior across Multiple Sessions: Implications for Shopping Cart Abandonment»

Jie Zhang, professor ved University of Maryland, USA, viser oss hvordan analysen av klikkstrømdata innsamlet fra nettbutikker kan predikere kundenes kjøpsbeslutninger. Mer spesifikt, hvordan en modell som kombinerer data på flere kontaktpunkter, inkludert der hvor ingen kjøp ble gjort, predikerer både kjøpsbeslutning og beløpet det ble handlet for.

 

Michel Wedel: «Marketing Analytics for Data-Rich Environments»

Michel Wedel er professor ved University of Maryland, USA. Han vil presentere en oversikt over nye analysemetoder for (a) CRM, (b) personalisering, (c) medieinvesteringer og (d) personvern. Wedel vil også belyse hvilke utfordringer og muligheter bedriftene har for å utnytte «marketing analytics», både strategisk og operativt.

 

ANTALL PLASSER ER BEGRENSET TIL 50  –  REGISTRER DIN PÅMELDING

Tid: Tirsdag 24. mai kl. 09:00 – 11:45 – Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen

Pris: Medlemmer i NMF kr. 1.150 – Ikke medlemmer: kr. 1.950 eks mva

 

PROGRAM

08:45 Registrering og frokost

09:00 Velkommen ved Marketing Analytics gruppen

09:15 Peter Verhoef “Creating Value with Big Data Analytics”

10:00 Jie Zhang “Investigating Online Shopping Behavior across Multiple Sessions: Implications for Shopping Cart Abandonment”

10:45 Michel Wedel “Marketing Analytics for Data-Rich Environments”

11:30 Oppsummering og avslutning ved Marketing Analytics gruppen