Innsikt og innovasjon

2. desember

Innsikt og innovasjon

Bruk av innsikt i innovasjonsprosessen & leanstartup  

Innovasjon er den sikreste måten for bedrifter å vokse. Utfordringer er at innovasjon er tøff og at mange nye produkter og tjenester feiler i markedet. B2B gruppen i analyseforeningen inviterer til et frokostseminar der vi ser på to ulike tilnærminger til innovasjon. Først forteller Sigrunn Høvik Reiestad fra Ipsos om hvordan de jobber med sine kunder med å bruke forbrukerinnsikt som grunnlag for gode innovasjoner. Deretter vil Preben Songe-Møller fra Sprint Consulting fortelle om Lean Startup, en metode for å lykkes med innovasjon når usikkerheten er stor.

 

Tid: Onsdag 2. desember 2015 kl 08:15 til kl 10.00.
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge
Pris: Gratis for medlemmer – Ikke medlemmer kr. 750 eks mva.

REGISTRER DIN PÅMELDING!

 

PROGRAM:
08:15 – 08:30 Registrering og frokost
08:30 – 08:35 Velkommen ved B2B gruppen

 

08:35 Fra innsikt til lønnsomme lanseringer
Sigrun Hovik ReiestadForbrukere blir stadig mer krevende og innovasjonstakten innenfor mange kategorier og bransjer er høy. Skal bedrifter klare å utvikle relevante og lønnsomme nye produkter og tjenester som har langsiktig suksess, må innovasjonene være i tråd med forbrukerbehov og skille seg ut fra allerede eksisterende tilbud på markedet. Men de må også være i tråd med bedriftens porteføljestrategi. Ipsos gir deg innblikk i hvordan de hjelper kunder med innovasjon- og produktutvikling, og hva som er viktig å fokusere på i innovasjonsresearch i hele verdikjeden – fra ideer til ferdige konsepter.

Sigrun Høvik Reiestad jobber som seniorkonsulent i Ipsos. Hun har mer enn 14 års erfaring fra analysebransjen og ansvaret for flere store norske bedrifter. Sigrun arbeider innenfor de fleste områder tilknyttet merkevarer, men har spesialisering innen innovasjons- og shopperresearch. Hun er utdannet eksportmarkedsfører fra NMH/BI.

 

09:15 Lean innovasjon: Læring og eksperimentering som driver av innovasjon
Preben Songe MollerLansering av nye produkter og tjenester i store organisasjoner har alltid vært forbundet med stor risiko. En betydelig andel av alle nylanseringer er mislykkede og trekkes fra markedet i løpet av kort tid. Dette er sløsing med organisasjonens ressurser og de involvertes tid og kompetanse. Lean Innovasjon tar utgangspunkt i Lean Startup–teoriene som oppstod i oppstartsbedrifter i Silicon Valley, men som nå også benyttes i store konsern som f.eks. General Electric. I innlegget vil Preben fortelle hvordan Lean start-up endrer måten organisasjoner utvikler produkter og tjenester på. Han vil fokusere på større organisasjoner som utvikler nye produkter og tjenester, som treffes av ny teknologi eller som opplever andre betydelige endringer som krever raskere og bedre innovasjonsprosesser. Metoden har stort fokus på verifisering av hypoteser og benytter seg av ulike verktøy for verifisering av slike hypoteser ved å snakke med kunder og ved å utføre eksperimenter mot kunder.

Preben Songe-Møller er partner i Sprint Consulting og en av grunnleggerne av selskapet. Preben har selv vært co-gründer i flere oppstartsselskaper og har som konsulent jobbet med strategi, innovasjon og produktutvikling i en rekke store organisasjoner. Han har holdt foredrag om Lean innovasjon ved flere anledninger og arbeidet med temaet over flere år. Preben er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Sprint Consulting er mellomstort konsulentselskap som ble startet i Oslo for 10 år siden. Selskapet arbeider primært mot toppledelse i store organisasjoner med temaer som strategi, vekst, innovasjon og flyteffektive prosesser (Lean).

 

09:55-10:00 Oppsummering og avslutning