Nye metoder for forbrukerinnsikt

2. mai

Nye metoder for forbrukerinnsikt

- hvordan fange data på nye måter?

Få analyseprosjekt kan tillate seg å starte helt åpent, bruke 5 år og intervjue 500 kvinner, slik prosjektet og boken Passionistas – Women of influence gjorde. Likevel er det mange metodiske erfaringer som kan være relevant for andre og som med fordel kunne inkorporeres i mer tradisjonelle analyseløp.

Kvinner 

Tid: Frokostseminar torsdag 2. mai kl. 08:30 – 10:00. Frokost og registrering fra kl. 08:15

Sted: Kongensgt. 6 (Sjøfartsbygningen)
Pris: Medlemmer i NMF gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

REGISTRER DIN PÅMELDING

 

Kristin Undheim og Adina Broady Aasebø har gjennom fem år gjennomført samtaler med 500 kvinner med høy utdanning, fulltidsjobb og som bor i hovedstaden i Norge, Sverige og Danmark. Dette har resultert i den nye boken Passionistas – Women of Influence som kom ut nå i 2019. Samtalene boken bygger på har tatt veldig ulik form, fra ulike former for intervju, ulike intervjusettinger, tradisjonelle fokusgrupper eller samskapningsprosesser der intervjuobjektene selv har gitt tilbakemelding på tidlige refleksjoner og analyser.

I dette frokostmøte snakker de om ambisjonene og erfaringene med en myriade av ulike metodetilnærminger som ble brukt under arbeidet med boken og hvordan den eklektiske metodiske tilnærmingen vokste organisk frem i tråd med utviklingen av materialet.

 

Kristin Undhjem Adina Broady AaseboKristin Undheim er høyskolelektor og faglig studieleder på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania. Hun har mastergrad i Politisk sosiologi fra London School of Economics and Political Science (LSE) og en cand.mag. i statsvitenskap fra NTNU. Hun har vært partner i analysebyrået Indianer, direktør for trend og fremtidsanalyse i Opinion, og analytiker i Bengal Consulting.

Adina Broady Aasebø er partner og direktør for innsikt og innovasjon i Cloud Media. Hun er utdannet medieviter fra Stockholms Universitet. Hun var tidligere innsikt-og innovasjonsdirektør i Aller og har ledet og gjennomført mange store og banebrytende analyse- og innovasjonsprosjekter, både kunde- og mediesiden.