Data hjelper Urban Sharing

5. desember

Data hjelper Urban Sharing

med å lage verdens mest effektive bysykkel

Mikromobilitet sees på som et sentralt element i det grønne skiftet, ikke minst når det gjelder å fylle hull i kollektivtilbudet. Urban Sharing har som mål å lage verdens mest effektive bysykkel – og sentralt i dette arbeidet er en datadrevet tilnærming med bl.a. smarte sykler.

 

 

Tid: Frokostseminar torsdag 5. desember kl. 08:30 – 10:00. Frokost og registrering fra kl. 08:15Urban Sharing mobil

Sted: Kongensgt. 6 (også kalt Sjøfartsbygningen)
Pris: Medlemmer går gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

REGISTRER DIN PÅMELDING

 

Hans Martin Espegren

 

Hans Martin Espegren, som leder Data Science teamet hos Urban Sharing, vil i frokostseminaret fortelle nærmere om hvordan de bruker både historisk og sanntidsdata som beslutningsstøtte mot målet for å skape mer bærekraftige byer.