Eksperiment

8. september

Eksperiment

Hvordan lykkes med eksperiment i praksis?

Eksperiment er en enkel metode for å gjøre bedre undersøkelser. Vi kan få gode svar på spørsmål som beslutningstakere lurer på. Legemiddelindustrien bruker metoden når det er spørsmål om liv eller død, oppstartsselskap og innovatører blir lært opp til å bruke metoden i lean startup og web-analytikere bruker metoden i A/B-splitter. Eksperiment er en mye brukt metode for de som driver med markedsforskning og brukes flittig i vitenskapelige journaler. Men vi markedsanalytikere benytter i liten grad denne metoden.

Eksperiment er en enkel metode som passer godt for oss som jobber som markedsanalytikere. Den største fordelen er at vi får kunnskap om sammenhengen mellom tiltak og resultat. Et eksempel på et eksperiment er at de som får en medisin blir friske, mens de som får placebo forblir syke. En annen fordel med metoden er at det er mulig å gjøre ulike varianter av eksperimentet. Når vi gjentar eksperimentet med små variasjoner, får vi læring over tid. Eksperiment er rett og slett en god metode som grunnlag for beslutninger og forbedringer.

Hva gjør du hvis du har lyst til å benytte eksperiment i praktisk markedsanalyse? I dette foredraget deler Tarje Gaustad av sin erfaring med å gjennomføre eksperiment, både i markedsforskning og ved å vise praktiske eksempler. Hvis du jobber med undersøkelser som danner grunnlag for beslutninger vil du ha stort utbytte av å delta på dette frokostseminaret.

 

Hvordan lykkes med eksperiment i praksis?
Tarje GaustadKontrollert eksperiment brukes for å teste legemidler, web-sider, i innovasjonsprosesser og i markedsforskning, men er lite brukt i markedsanalysebransjen i Norge. Eksperiment kan være en rask og effektiv metode. Den kan gi presise svar på hva som er den beste løsningen. Det er lett å følge opp en test med nye tester. Hvordan kan vi som markedsfører- og analytiker bruke denne metoden for å lage produkter, kommunikasjon og kundedialog som faktisk har effekt?

Tarje Gaustad er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han har fordypet seg i markedskommunikasjon, forbrukeratferd, markedsanalyse og veileder masterstudenter. Eksperiment er en mye brukt metode innen markedsforskning og Tarje brenner for temaet. Han har en doktorgrad i markedsføring fra BI og har tidligere jobbet som seniorkonsulent i MarkUp (nå Implement Consulting Group).

 

Tid: Frokostseminar torsdag 8. september kl. 08:30 – 10:00. Frokost og registrering fra kl. 08:15

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Pris: medlemmer i NMF gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva