Folks reisevaner post COVID

3. desember

Folks reisevaner post COVID

Vi får høre fra Ruter og Norsk Korona-monitor.

Korona endret våre reisevaner over natten. Nå som samfunnet er på vei til å åpnes igjen, hvordan kommer reisevanene til å bli fremover? Ser vi noen tegn til at pandemien kommer til å sette varige spor i hvordan vi kommer oss fra A til B? Hvordan blir våre reisevaner “post-korona?”

 

Tid: Tirsdag 30. november kl. 08:30 – 10:00.

Sted: Webinar
Pris: Medlemmer går gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

 

Med oss denne morgenen har vi Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion som skal snakke om Korona og mobilitet – og Tor Arne Wanebo fra Ruter som skal fortelle om Koronas innvirkning på deres virksomhet.

 

Folks reisevaner post covid – hva sier Korona-monitoren

Ola Gaute trekker frem de mest interessante funnene fra Korona-monitoren om mobilitet, og peker ut retningen for våre reisevaner post-covid

Ola Gaute Aas Askheim har over 30 års erfaring innen markedsanalyse. Han er en svært etterspurt og engasjerende foredragsholder om trender, samfunn, marketing og forbrukeradferd. De siste årene har han spesialisert seg innen korona, eiendom og mobilitet. Han har vært flere ganger i media og snakket om Opinions egen Korona-monitor.

 

Folks reisevaner post covid – mulige implikasjoner for Ruter

Korona-pandemien har ført til både kortsiktige og langsiktige endringer i folks reisevaner. Noen av disse endringene vil påvirke aktørene i markedet, deriblant Ruter. Dette foredraget forsøker å beskrive noen av de endringene som har skjedd som følge av koronapandemien, og hvilke mulige implikasjoner dette kan ha for kollektivselskapet Ruter.

Tor Arne Wanebo er Senior Analytiker i Ruter der han har jobbet de siste sju årene. Tidligere har han jobbet for selskaper som Norsk Tipping og Norske Shell i tillegg til å ha undervist i fag som strategi, metode og markedsføring.