Den nye personvernloven

7. mars

Den nye personvernloven

Kjenner du de nye reglene godt nok?

Den nye personvernforordningen fra EU blir norsk lov fra 2018, og erstatter da dagens regelverk. De nye reglene inneholder en rekke endringer med stor betydning for norske virksomheter og er den største endringen innen personvernlovgivning på over 20 år. De som tilpasser seg de nye reglene på en fornuftig måte vil ikke bare oppleve begrensninger, men også muligheter. Særlig er det godt nytt for norske virksomheter som konkurrerer globalt.

NMF holder deg oppdatert og vi har satt sammen et spennende program hvor vi får belyst personvern fra flere vinkler.

 

Tid: Formiddagsseminar tirsdag 7. mars kl. 09:00 – 11:30. Frokost og registrering fra kl. 08:30

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Pris: medlemmer i NMF kr. 1.150 eks mva – ikke medlemmer kr. 1.950 eks mva

PROGRAM
08.30-09.00: Registrering og frokost

09.00-09.45: EUs personvernforordning – personvern som en forretningsmessig fordel?  

Therese-FevangDe teknologiske mulighetene har blitt stadig større og utviklingen har vært eksplosiv de senere årene. Personvernet har vært under press og forbrukerne har også krevet bedre trygghet rundt bruk av personopplysninger i alle disse arenaen. Regelverket har kanskje ikke helt holdt tritt, men nå kommer det nytt regelverk som vil tre i kraft mai 2018. Kanskje dette regelverket kan være med på å bevisstgjøre og reelt være en forretningsmessig fordel?

Therese Fevang er Head of Leagal and Compliance i Bisnode. Hun har tidligere jobbet i Datatilsynet, som advokat i Deloitte og som daglig leder i bransjeforeningen Nordma.

 

09.45-10.15: Hvordan påvirker de nye reglene vår bransje? – John Lauring Pedersen, Opinion

john Lauring Pedersen admdirJohn er «hands on» i markedsanalysebransjen og som Esomar-representant er han opptatt av hvordan de nye reglene vil påvirke vår bransje. Han oppdaterer oss på det som blir nytt, og sier også noe om hvor langt Esomar har kommet i forbindelse med det nye regelverket.

John Lauring Pedersen er Administrerende direktør i Opinion og Esomar-representant for Norge. Han er også leder for Virke Markedsanalyse.

10.15-10.30: Pause

 

10.30-11.00: Hvorfor skal jeg gi fra meg mine personlige data? – Fred Selnes & Cecilie Staude, Handelshøyskolen BI

Fred SelnesCecilie StaudeFred og Cecilie presenterer en studie av Facebook-brukeres holdning til reklame på Facebook. Basert på en teori som omtales som Privacy Calculus finner vi at de som opplever reklamen på Facebook som mer relevant enn reklame i andre kanaler faktisk er mindre bekymret om sitt personvern på Facebook.

Fred Selnes er Professor på BI, Institutt For Markedsføring og Cecilie Staude, Høyskole-lektor på BI

 

11.00-11.30: Sharing for value – vil jeg dele mine data for å få personaliserte tjenester? – Ole Christian Wasenden, Telenor Norge

Ole Christian WasendenTelenor gjennomførte i 2015 en internasjonal studie om hvordan brukere i 10 Telenor-markeder ser på personvern og bruk av personopplysninger, med et hovedfokus på situasjoner der hensikten er å få mer personifiserte tjenester. Ole Christian har ansvar for Telenors forskning på personvern og presenterer her resultatene fra studien.

Ole Christian Wasenden erSenior Researcher hos Telenor Research. Jobber i Telenors forskningsavdeling med blant å forstå brukeradferd.