Big Data

22. april

Big Data

Personvern under press

Er du og selskapet ditt klare for å håndtere Big Data?

Det følger mange utfordringer med Big Data knyttet til personvern og etterlevelse av regler. Hvordan jobber de største norske selskapene med disse utfordringene? Hvilke føringer og retningslinjer foreligger fra Datatilsynet? Hvordan sikrer du at medarbeiderne dine respekterer personvern, og hvordan unngår du misbruk av persondata? Bli med på frokostseminaret vårt for å få svar.

 

Tid og sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIgt 9, onsdag 22. april kl. 08:30 – 10:30

Pris: Gratis for medlemmer – kr. 750 eks mva for ikke medlemmer

 

 

PROGRAM

08:30 Big Data er deg – personvernprinsipper under press – Catharina Nes, Datatilsynet

Det er ikke tvil om at Big Data kan brukes til mange gode og samfunnsnyttige formål. Analyse av aggregerte og anonymiserte data kan brukes til å identifisere og forutsi viktige trender og sammenhenger. Men Big Data kan også brukes slik at det berører enkeltindivider direkte. Det er et stort sug i mange virksomheter etter å samle inn og analysere data som kan fortelle mest mulig om den enkelte av oss. Dette for blant annet å effektivisere tjenester eller selge oss produkter. Slik bruk av Big Data kan
utfordrere sentrale personvernprinsipper. Datatilsynet har skrevet en rapport
om dette og kommer med noen anbefalinger om hvordan Big Data kan brukes på en
personvernvennlig måte.

Catharina NesCatharina Nes er seniorrådgiver i Datatilsynet. Utdannet samfunnsviter og jobber med utredning og analyse i Datatilsynet. Jobber særlig med personvernutfordringer knyttet til big data, tingenes internett og kroppsnær teknologi. Har tidligere jobbet i
Medietilsynet, EU-kommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet.

 

 

09:15 Compliance og bruk av BigData i Telenor Financial Services – Mads Gilde,Telenor ASA

Compliance i forhold til bruk av “big data” til produkter og tjenesteyting og hvordan vi sikrer kundedata iforhold til personopplysninger osv.

Mads GildeMads Gilde er ansvarlig for Compliance og Regulatorisk i Group Financial Services i Telenor ASA. Han har tidligere jobbet som Risk and Compliance Officer i Nordea, med ansvar for en rekke enheter i både Norge og Norden. Mads har totalt 9 års erfaring fra Nordea systemet i ulike stillinger, og startet der som Trainee i 2004. Utdannet på BI og handelshøyskoler i Frankrike (ESC Grenoble og Audencia, Nantes). Sertifisert innenfor International Compliance fra International Compliance Association (University of Manchester).

 

10:00 Avsløring av uberettiget tilgang til sensitive data: Hvordan å imøtegå interne trusler – Torulf Mollestad, Principal advisor, Altran Norge

I dette arbeidet brukes statistisk analyse for å avduke uberettiget tilgang til pasientdata, eksempelvis ansatte i helseorganisasjoner som henter inn informasjon om naboer, venner, kjendiser osv. uten at det finnes en god grunn til å gjøre det.

Såkalte scenarier brukes for å indikere negativ atferd, hvert av scenariene er ansvarlig for å avdekke helt spesifikke egenskaper ved tilgangsloggen. For eksempel vil et scenario avgjøre hvorvidt et oppslag synes relevant tidsmessig i forhold til pasientens
historikk ved sykehuset (for eksempel om pasienten var innlagt på det aktuelle
tidspunktet eller evt. utskrevet for lang tid tilbake). Et annet scenario avgjør om den
medisinske kompetansen til den ansatte synes rimelig i forhold til pasientens situasjon på tidspunktet for oppslaget.

Vi har så langt designet og utviklet en rekke scenarier som til sammen kombineres i en endelig score som angir antatthensiktsmessighet av et oppslag. Tilnærmingen har vist seg å være svært vellykket og tror vi at fremgangsmåten kan benyttes i mange bransjer hvor sensitive data håndteres. I presentasjonen vil metoden bli forklart og vi beskriver resultatene oppnådd i samarbeidet med det største sykehuset i Norge, Oslo universitetssykehus.

Torulf Mollestad MATorulf Mollestad er ansatt som Principal Consultant i Altran
Norge. Han tidligere arbeidet 14 år i SAS Institute, senest som Principal Advisor SAS Nordic, og arbeidet som presenteres ble gjort i denne tiden. Hans oppgaver hos SAS var hovedsakelig knyttet til statistisk analyse, data- og tekst-mining, og han har arbeidet med en rekke ulike industrier og problemstillinger. Han har også forelest på BI og har vært førsteamanuensis ved NTNU i 8 år.

 

 

10:30 Takk for i dag!