Neuromarketing

14. oktober

Neuromarketing

Neuromarketing er et av de nye moteordene innenmarkedsføring og markedsanalyse. På dette frokostmøtet vil du lære hva neuromarketing er og hvordan det kan brukes i praksis.

Hvordan bruke Neuromarketing til markedsføring og marekdsanalyse?

Neuromarketing er ett av de nye moteordene innen markedsføring og markedsanalyse. Hva betyr begrepet i praksis? Det bygger på kunnskap fra neurobiologi, adferdsøkonomi og markedsføring. Mange har kanskje blitt nysgjerrige på temaet etter å ha lest boken til Nobelprisvinner Daniel Kahneman «Tenke – Fort og Langsomt». Nå gjør ny kunnskap og nye metoder det mulig å få en bedre forståelse av hvordan markedsføringen virker i praksis. Brukt riktig kan denne kunnskapen hjelpe oss til å ta bedre beslutninger om hvordan vi bør markedsføre våre produkter og tjenester.

Det å bruke neuromarketing som et tillegg til tradisjonell markedsanalyse gir noen fordeler. Den viktigste er at vi kan se å måle ubevisste reaksjoner, f.eks. i forhold til om folk får lyst til å kjøpe produktet de ser reklame for. På dette frokostmøtet vil du lære hva neuromarketing er og hvordan det kan brukes i praksis og du får høre to foredrag. Det første gir en innføring til hvordan reklame virker på hjernen og det siste er et praktisk case med en teste av en reklame.

 

08:30 – 09:30 Hvordan reagerer hjernen på reklame og markedsføring?

Thomas vil dele av sin fagkunnskap og rike erfaring fortelle oss om hvordan hjernen virker, om våre sanser, persepsjon, oppmerksomhet og bevissthet. Videre om forskjellen mellom emosjoner og følelser og hvordan læring og hukommelsen virker, og hvordan vi gjør beslutninger når vi kjøper produkter og tjenester. Ved å delta på dette foredraget vil du få grunnleggende forståelse av hvordan reklame virker på hjernen og hvordan du kan bruke det til mer effektiv markedsføring av dine produkter og tjenester.

Thomas Zoega Ramsøy er førsteamanuensisved Handelshøyskolen i København og gründer i selskapet Neurons Inc. Han utdannet psykolog og har en doktorgrad i neurobiologi fra Universitetet i København. Før han begynte ved Handelshøyskolen jobbet han ved Hvidovre Hospital med forskning og behandling av hjernen. Nå er han tilknyttet Handelshøyskolen i København og er en av verdens ledende forskere innen
neuromarketing. Har publisert i journaler som Journal of Consumer Psycology og han har også skrevet boken «Introduction to Neuromarketing and Consumer Neuroscience». I tillegg har han startet opp et selskap som jobber med neuromarketing og jobber med store amerikanske selskap for å hjelpe de til å gjøre markedsføringen mer effektiv. Her har du en link til selskapets hjemmeside: https://neuronsinc.com/

 

09:30 – 10.00 Hvordan teste reklame med neuromarketing?

Anders vil presentere et praktisk case der vi ser en reklame og resultatene fra en reklametest der vi har brukt neuromarketing metoder, en kombinasjon av øyetracking og EEG for å analysere effekten av en reklame.

Anders M. Mamen er ansvarlig for innovasjon og produktutvikling i TNS Gallup i Norge. Han har jobbet i TNS Gallup siden 2004 med store norske annonsører innen markedsføring, kommunikasjon og produktutvikling. Han har tidligere jobbet i Microsoft og Telia, og er utdannet Sivilmarkedsfører fra BI, Cand.merc i markedsføring fra Høgskolen i Buskerud og MBA fra Warwick Business School. Han har ansvaret for selskapets satsning på neuromarketing i Norge.