Maskinlæring

31. januar

Maskinlæring

Kravene til markedsanalytikeren endrer seg - en liten innføring i maskinlæring

Maskinlæring er en vitenskapelig disiplin med tverrfaglige bidrag fra informatikk, matematikk og statistikk og regnes normalt som en gren innenfor kunstig intelligens.

Maskinlæring er spesielt godt egnet for analyse av store datamengder (big data) der læringsalgoritmer automatisk vil kjenne igjen komplekse mønstre og gjøre «intelligente» beslutninger basert på data.

 

Tid: Frokostseminar torsdag 31. januar kl. 08:30 – 10:00. Frokost og registrering fra kl. 08:15

Sted: Kongensgt. 6 (også kalt Sjøfartsbygningen)
Pris: medlemmer i NMF gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

REGISTRER DIN PÅMELDING

 

B2B gruppen inviterer til frokostseminar for å se nærmere på:

  • Hvorfor skal man ikke blindt stole på en teknisk utformet maskinlæringsmodell?
  • Betydningen av domenekunnskap – kunde og markedsforståelse
  • Bruk av R («open source» programmeringsspråk) og maskinlæring
  • Hvilke typer analyseoppgaver vil kunne løses bedre med maskinlæring og R?

I tillegg vil du få konkrete eksempler på hvordan CPM Analytics benytter disse verktøyene i sine analyseoppdrag ovenfor sine kunder.

 

Ønsker man å ligge i front som markedsanalytiker, bør maskinlæring være en del av verktøykassa!

Presentasjonen kan lastes ned her!

 

Espen JutteEspen Jütte er analytiker med fokus på data science, økonometri og forskningsmetode innen markedsføring. Hans hovedkompetanse er å analysere effekten av tiltak og reklame, håndtere komplekse datamengder fra forskjellige kilder og anvende markedsførings-spesifikke modeller som for eksempel customer lifetime value. Espen er utdannet fra Universitet St. Gallen og Handelshøyskolen BI, hvor han nå også tar sin doktorgrad.

 

 

Fred selnes avstandFred Selnes er en av Norges mest anerkjente eksperter innen markedsstrategi, kunderelasjonsutvikling og markedsanalyse. Han er gründer av CPM og professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Foruten sin forskerbakgrunn, har Fred erfaring som Adm.dir. ved Norsk Institutt for Markedsforskning, Principal i AT Kearney og gründer av MarkUp Consulting.