Eksperiment

10. oktober

Eksperiment

Slik gjennomfører du et lukket, kontrollert eksperiment

 

Tid: Frokostseminar tirsdag 10. oktober kl. 08:30 – 10:00. Frokost og registrering fra kl. 08:15
Sted: Kongensgt. 6 (også kalt Sjøfartsbygningen)
Pris: medlemmer i NMF gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

 

REGISTRER DIN PÅMELDING

Nå har du muligheten til å lære hvordan et lukket, kontrollert eksperiment gjennomføres på best mulig måte. Målet med frokostmøtet er å være så praktisk og konkret som mulig med tanke på design og gjennomføring, slik at du i etterkant selv kan gjennomføre eksperiment av høy kvalitet.

 

Vi forteller deg hva du må tenke på når du setter opp, gjennomfører og analyserer resultatene fra eksperiment. I tillegg ønsker vi å belyse typiske tabber, slik at du kan unngå å gjøre disse. Et av eksperimentene gir deg svaret på hvorfor det er lurt å tilby gratis prøvetid på abonnementstjenester. Det andre eksperimentet gjennomføres som en ren konkurranse, der premien er en gratisbillett til Markedsanalysens Dag 9. november!

 

Magnus Våge Knutsen vil presentere resultatene fra eksperimentene vi har utført. Eksperiment er mye brukt innen atferdsendring, og Våge Knutsen vil også snakke om hvordan vi kan benytte oss av kjente adferdsmønster. Hvorfor bør vi minimere produktporteføljen vår? Og hvorfor gir folk mer til veldige organisasjoner som gir dem muligheten til å aldri bli kontaktet igjen? Dette er blant spørsmålene som besvares under frokostseminaret.

 

Vi i B2B-gruppen mener denne tilnærmingen er viktig. Derfor har vi de siste årene arrangert seminar med fokus på teorien bak adferdsøkonomi, og vi har diskutert hvordan vi kan lykkes med eksperiment i praksis. Nå har du en unik mulighet til å lære hvordan du kan bruke eksperiment i praksis. Du får tips til hvilke nettsider som har ferdig oppsatte eksperimentstrukturer, samt retningslinjer for hvordan produsere valide resultat. Resultatet? Du lærer å påvirke og endre atferd!

 

Magnus Vaage KnutsenMagnus Vaage Knutsen er doktorgradsstipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi på BI. Han forsker på forhandlinger, hvordan personlig oppfattelse av rettferdighet former adferd,i tillegg til effekten av økonomiske incitamenter på indre motivasjon. Han har tidligere arbeidet som konsulent i Oslo Economics, og har jobbet med utvikling av samfunnsøkonomiske modeller i Jernbaneverket.