Årsmøtet i NMF

11. mars

Årsmøtet i NMF

Alle medlemmer inviteres til årsmøte i NMF

 

 

 

 

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Opprettelse/nedleggelse av faggrupper/lokalavdelinger
  • Innkomne forslag
  • Valg

 Saksdokumenter:

Tid: Onsdag 11. mars 2015 kl 16.30 – 18:30

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VII gt. 9, Møterom: Lofoten