Årsmøtet i NMF 2018

14. mars

Årsmøtet i NMF 2018

Alle medlemmer i NMF inviteres til Årsmøte

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:
•Årsberetning
•Regnskap og revisjonsberetning
•Kontingent, budsjetter og planer
•Innkomne forslag
•Valg

 

Saksdokumenter (blir lagt ut fortløpende)
Årsberetning
Regnskap 2017 – Budsjett 2018
Balanse
Revisjonsberetning 2017
Kontingent 2018
Seminarbudsjett 2018
Valgkomiteens innstilling

 

Tid: 14. mars 2018 kl 17.00 – 18:30
Sted: KS Agenda Møtesenter (Møterom: Stiklestad), Haakon VIIsgt. 9