Årsmøte 2023

15. mars

Årsmøte 2023

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen - deltakelse krever påmelding

Påmeldingsfrist: 14. Mars

Sted: Lakkegata 23 – kart her!

Tid: 15. mars 2023 kl 17.00 – 18:30

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2022
Regnskap og revisjonsberetning for 2022
Kontingent for 2023
Budsjett og planer for 2023
Valg

Saksdokumenter:
Årsberetning 2022
Regnskap 2022 – Budsjett 2023
Balanse
Revisjonsberetning 2022
Kontingent 2023
Seminarbudsjett 2023
Valgkomiteens innstilling