Årsmøte 2023

15. mars

Årsmøte 2023

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen - deltakelse krever påmelding

Pris
medlem

0,-

Meld på

Pris ikke
medlem

0,-

Meld på

Hold av tidspunkt. Sted kommer når det nærmer seg.

Tid: 15. mars 2023 kl 17.00 – 18:30

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøte må sendes skriftlig til Styret på e-post: admin@analysen.no, innen 4 uker før årsmøtet.

Full dagsorden og saksdokumenter blir lagt ut her senest 2 uker før årsmøtet.