Årsmøte 2022

16. mars

Årsmøte 2022

Her finner du alle saksdokumenter!

 

 

 

 

 

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen – men det kreves påmelding.

REGISTRER DIN PÅMELDING

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2021
Regnskap og revisjonsberetning for 2021
Vedtektsendringer
Kontingent for 2022
Budsjett og planer for 2022
Valg

 

Saksdokumenter (blir lagt ut fortløpende):
•Årsberetning
•Regnskap 2021 – Budsjett 2022
•Balanse
•Revisjonsberetning 2021
•Kontingent 2022
•Seminarbudsjett 2022
•Valgkomiteens innstilling

. Forslag til vedtektsendringer

 

Tid: 16. mars 2022 kl 17.00 – 18:30
Sted: Digitalt – møtelink blir sendt på e-post til påmeldte, samme dag