Årsmøte 2021

10. mars

Årsmøte 2021

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen - men det kreves påmelding.

Årsmøtet må på grunn av smittevernssituasjonen avholdes digitalt i år.

 

 

 

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2020
Regnskap og revisjonsberetning for 2020
Kontingent for 2021
Budsjett og planer for 2021
Valg

 

Saksdokumenter (blir lagt ut fortløpende):
Årsberetning
Regnskap 2020 – Budsjett 2021
Balanse
Revisjonsberetning 2020
Kontingent 2021
Seminarbudsjett 2021
Valgkomiteens innstilling

 

Tid: 10. mars 2021 kl 17.00 – 18:30
Sted: Digitalt – link blir sendt ut samme dag, til påmeldte.