Årsmøte 2020

11. mars

Årsmøte 2020

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2019
Regnskap og revisjonsberetning for 2019
Kontingent for 2020
Budsjett og planer for 2020
Innkommet forslag: Per Langhoffs Minnefond
Valg

Saksdokumenter (blir lagt ut fortløpende):
Årsberetning
Regnskap 2019 – Budsjett 2020
Balanse
Revisjonsberetning 2019
Kontingent 2020
Seminarbudsjett 2020
Valgkomiteens innstilling

 

Tid: 11. mars 2020 kl 17.00 – 18:30
Sted: Kongensgt. 6 (også kalt Sjøfartsbygningen)