Årmøtet i NMF

13. mars

Årmøtet i NMF

Alle medlemmer i NMF inviteres til Årsmøte

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2018
Regnskap og revisjonsberetning for 2018
Kontingent for 2019
Budsjett og planer for 2019
Forslag til navneendring
Valg

Saksdokumenter (blir lagt ut fortløpende):
Årsberetning
Regnskap 2018 – Budsjett 2019
Balanse
Revisjonsberetning 2018
Kontingent 2019
Seminarbudsjett 2019
Navneendring
Valgkomiteens innstilling

Referat fra årsmøtet finner du her!

Tid: 13. mars 2019 kl 17.00 – 18:30
Sted: Nationaltheatret Konferansesenter (Møterom: Trollveggen/Modum) Haakon VIIs gt. 9