Årsmøtet i NMF 2016

14. mars

Årsmøtet i NMF 2016

Alle medlemmer inviteres til årsmøtet i NMF

 

 

 

 

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

•Årsberetning
•Regnskap og revisjonsberetning
•Kontingent, budsjetter og planer
•Opprettelse/nedleggelse av faggrupper/lokalavdelinger
•Innkomne forslag
•Valg

Saksdokumenter

 •Årsberetning
Regnskap 2015 – Budsjett 2016
Balanse
Revisjonsberetning 2015
Kontingent 2017
Seminarbudsjett 2016
Forslag til endrede vedtekter
Valgkomiteens innstilling

Tid: Mandag 14. mars 2016 kl 17.00 – 18:30

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gt. 9, Vika