Nyansatt i YouGov: – Har enda ikke sett mine arbeidskollegaer

Mange fryktet et år med permitteringer og oppsigelser, men i stedet har flere byråer måttet ansette flere folk. En av de som har opplevd å starte i ny jobb fra hjemmekontor, er Thomas Surdal. Les om hans ansettelsesprosess her!

Ragnar Madsen

Om forfatteren

 

Midt under pandemien ansatte YouGov Thomas Surdal som Research Consultant, og han har nå vært i full jobb der i snart et halvt år. Likevel har han personlig enda ikke møtt verken ledelsen i YouGov, eller teamet han jobber tettest med.

 

Hvordan opplevde du den digitale ansettelsesprosessen?

– Bra. At det var et digital løp tenkte jeg ikke noe særlig på, utover å forberede meg annerledes enn om jobbintervjuet skulle ha vært fysisk. Når jeg tenker tilbake tror jeg at et fysisk intervju mellom to parter kan skape et annerledes førsteinntrykk, enn ved en digital prosess. Ikke minst i forhold til nerver, sier Thomas Surdal.

Surdal tror det å skulle møte fysisk stiller større krav til både de som skal intervjue, samt den som skal intervjues.

-Første intervju var blant annet med en HR representant fra London, noe som betød samtaler på engelsk, noe som neppe hadde skjedd ved en «fysisk» ansettelse. Jeg tror mitt tilfelle kan være et eksempel på hvordan ansettelser kan gjennomføres i fremtiden, sier han.

 

Hva tenker du om å jobbe i et team med kollegaer du aldri har møtt fysisk?

– Jeg kommer fra en generasjon som chatter mer med hverandre online, enn de møtes fysisk, så jeg opplever ikke dette som problematisk. Som mennesker er vi tilpasningsdyktige og etter at jeg kom til YouGov har jeg ikke vært «vant» til å møte andre mennesker, som betyr at «savnet» ikke er like stort. YouGov har lagt ting til rette for at man skal føre seg godt ivaretatt. Gjengen i YouGov har vært digitalt tilstede, behjelpelige, snille og imøtekommende, det har vært avgjørende for at jeg trives så godt som jeg gjør og jeg gleder meg til å treffe alle fysisk, sier Surdal.

 

Fikk du med deg denne: Åpner Oslo-kontor midt i korona

 

Har prosessen vært mer forvirrende enn vanlig, fordi den har foregått digitalt?

– Det har gått greit. Jeg fikk god informasjonen om jobbinnhold, avklaring av arbeidsrolle/ansvar. Tidlig i prosessen ble det lagt til rette for at jeg fikk PC tilsendt, velkomstpakke og en detaljert opplæringsplan. Jeg ble godt ivaretatt fra første dag! Sier han.

Surdal forteller at han for å lære mest mulig tok “tonnevis” av notater på hvert opplæringsmøte, og at de har fungert godt som oppskrifter på fremtidige arbeidsoppgaver.

– Men når det er sagt så gjorde jeg feil her og der, men når kulturen gir rom for å feile og man opplever tillit, blir opplæringsprosessen mye mer behagelig, sier han.

 

Hva opplever du som fordelene og ulempene med å rekruttere digitalt?

– Som med alt her i livet er det også her fordeler og ulemper. En fordel er at man kan gå litt vekk i fra tradisjonelle rekrutteringsmetoder, og utvikle nye og kanskje mer effektive metoder for å utfordre dagens praksis på. Vi er, og vil bli enda mer digitalisert og jeg tror mitt tilfelle viser at det kan fungere. Det at man opplever fleksibilitet, tillit og at det er rom for å feile, tror jeg er viktig uavhengig av rekrutteringsmåte. Det at jeg selv måtte ta ansvar for egen læring, «tærpe» og tørre å spørre, opplevde jeg egentlig som en ekstra motivasjonsfaktor.

– Når det er sagt krever det mer disiplin fra alle parter, og gir kanskje større risiko enn ved mer tradisjonelle rekrutteringsmetoder. Hva som fungerer best kan være individuelt. Noen lærer best av å være fysisk tilstede på kontoret og omringet av kollegaer, mens andre klarer det helt fint via webkameraet. Jeg tror uansett en balansegang er viktig, og jeg gleder meg også til å ta lærdom fra andre kollegaer fysisk på kontoret.

 

Les denne: Trender for 2021

 

Hva er innholdet i jobben din og hvordan trives du hittil?

– Jobben består i korte trekk av; gjennomføring og rapportering av prosjekter. Samtidig vedlikeholder og videreutvikler jeg våre eksisterende kunder gjennom proaktiv rådgivning og oppfølging. Arbeidsdagen er variert; en fin balansegang mellom utfordring og mestring. I tillegg kjenner jeg meg igjen i YouGov sine verdier, hvor man hele tiden prøver å utfordre gjennom satsning på egne innovative produkter og løsninger. Dette er en utvikling jeg synes det er spennende å være en del av, og ikke minst kunne presentere videre til våre kunder, sier han.

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere