Møteprogram høsten 96

I perioden 95-97 hadde en formidabel vekst. En rekke komiteer sørget for å få på plass gode møter og konferanser, 10-15 per halvår. Her fra høsten 1996 med 10 arrangementer. Temaene var heller ikke tilfeldig “Mer nytte for mindre penger” er noe som trigger.

Deltakerne på seminarene kunne krysse av om de ønsket et prøvemedlemskap i NMF. Det ga mange nye medlemmer, høsten 97 – hele 122!

Her er noen uttalelser fra nye medlemmer som ble intervjuet i Analysen. De hadde forventninger!

Dessuten er det grunn til å merke seg at ANALYSEN ble nøye lest av medlemmene i NMF.