Ipsos ga Ruter omdømmeprisen

I forbindelse med at Ipsos la fram resultater fra årets Profil Store Norske Bedrifter, har Ruter fått Omdømmeprisen for 2019. Juryen for prisen la vekt på at Ruter gjennom de siste seks årene har oppnådd en betraktelig forbedring av sitt omdømme i befolkningen i Oslo og Akershus og har lykkes å flytte negative holdninger til positive.

Jan Behrens

Om forfatteren

Ipsos har gjennomført den kjente profilundersøkelsen i nærmere 28 år hvor omdømmet til norske etater, organisasjoner og bedrifter måles. Bedriftsundersøkelsen dekker ca. 100 av de største bedriftene i Norge og hvert år deles Omdømmeprisen ut.

JURYENS BEGRUNNELSE:

Ruter får prisen fordi de over flere år kan vise til tydelig positiv utvikling av omdømmet. Vi legger vekt på at Ruter gjennom de siste seks årene har oppnådd en betraktelig forbedring av sitt omdømme i befolkningen i Oslo og Akershus og har lykkes å flytte negative holdninger til positive.

77 % av befolkningen i Oslo og Akershus har et positivt totalinntrykk av Ruter. Det ville brakt Ruter blant de fem beste bedriftene i landet, dersom nivået hadde vært gjeldende for hele befolkningen.

I perioden fra 2012 har andelen negative falt fra 18% til 6% i 2019, noe som viser at man i stor grad har lykkes å endre oppfatningen om Ruters virksomhet. Tatt i betraktning økningen i behovet for kollektivtransport i hovedstadsregionen og generelle økte forventninger til kollektivtrafikkselskapenes tjenestekvalitet og leveranser, mener vi Ruters prestasjoner er imponerende.

Ruter har spesielt gode resultater på faktoren miljøbevissthet der hele 74% i Oslo og Akershus har et meget eller ganske godt inntrykk.

Når vi også ser at kun 12% av befolkningen i Oslo/Akershus svarer «hverken godt eller dårlig inntrykk» eller «Vet ikke», mener vi at Ruters virksomhet har en sterk, positiv forankring i denne delen av Norges befolkning og utfører sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter tok imot prisen under Ipsos Omdømmeseminar torsdag 10. oktober.

– Denne omdømmeprisen er en anerkjennelse til alle de om lag 5000 medarbeidere i over 20 selskaper, samt eierne våre – Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som hver dag står på for at alle som bor i Oslo og Akershus skal ha et godt og pålitelig kollektivtilbud. Innsatsen som vi sammen legger ned og inntrykket vi etterlater setter jeg stor pris på at blir lagt merke til, tusen takk for tilliten. Videre sier Reitan Jenssen at Ruter vil fortsette å jobbe for å møte forventningene til kundene, og for å oppnå ambisjonen om nullutslippstrafikk.

– Kollektivtrafikk og transport er en viktig del av folks liv, og veksten de siste årene er først og fremst befolkningens fortjeneste. Det er de som parkerer bilen, tar kollektivtilbudet i bruk og bidrar til å redusere utslipp.

– Fremover skal vi fortsette å levere, øke innsatsen, jobbe videre for å oppnå ambisjonen om nullutslippstrafikk og jobbe hardt for å møte forventingene til eksisterende og nye kunder, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Vil du vite mer om omdømmeprisen eller profilundersøkelsen? Kontakt; Jan Behrens, Ipsos Norge, tlf.: 92440968, jan.behrens@ipsos.com

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere