Hvordan oppnå økt effektivitet og bedre resultater gjennom bedre atferdsstrategier?

Atferdsanalyse handler om å forstå hvorfor folk gjør det de gjør, og hvordan det de gjør påvirker andre. Det handler også om å forstå hva vår egen atferd har å si for andre, og på hvilke måter vi påvirkes av andres oppførsel.

Børre Thorstensen

I redaksjonen for analysen.no og Leder og strategisk rådgiver i Allegro

Gjennom god innsikt i ulike atferdsstiler kan vi få en bedre forståelse av hvordan og hvorfor vi reagerer forskjellig overfor andre, og hvordan vi kan utvikle bedre strategier for å øke effektiviteten og forbedre samarbeidet med de vi har rundt oss; kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Ikke minst kan slik kunnskap være avgjørende å ha når spente situasjoner oppstår og problemer skal løses. De beste fagfolkene innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, psykologi, salg og markedsføring jobber kontinuerlig med å forstå ulike menneskers atferd og hva som motiverer dem til handling.

Start med deg selv

Det å få en bedre forståelse av seg selv er det første steget mot å bli mer effektiv når du samarbeider med andre eller skal finne og vinne nye kunder. Ved å lære om andre får du en bedre forståelse av hvordan andres prioriteringer skiller seg fra dine. Du kan tilpasse kommunikasjonen og forbedre kvaliteten på arbeidsplassen og i kundeforholdet ved å bruke denne innsikten til å skape bedre og mer effektive relasjoner.

Fire grunnleggende atferdsstiler – og mange kombinasjoner

Det er ulike motivasjoner som ligger bak den enkeltes atferd. En måte å beskrive atferd på er ved hjelp av DiSC-modellen som er et enkelt verktøy som har bidratt til å forbedre relasjonen mellom mennesker over hele verden i nærmere 40 år. I denne modellen beskrives de fire grunnleggende atferdsstilene med «Dominans», «Kvalitetssøkende», «Innflytelse» og «Stødighet». De sier noe om våre klassiske prioriteringer, motivasjons- og stressfaktorer. Vi er alle en kombinasjon av de fire stilene, men som oftest har de fleste av oss en sterk tendens til å gå i retning av én eller to av dem. Ingen er bedre enn andre. Vi er bare forskjellige. Alle er likeverdige og verdifulle på hver sin måte.

Den «Dominante»

Personer med D-stilen er ofte viljesterke personer som prioriterer resultater, handling og utfordring. De er svært pådrivende og er derfor kontinuerlig på utkikk etter nye utfordringer og muligheter. De er fokusert på å oppnå suksess og gir ikke opp selv om det er hindringer i veien. I og med at de også prioriterer handling fokuserer de dermed på å oppnå målene raskt og med stor gjennomslagskraft. Forsiktige og forutsigbare omgivelser er spesielt kjedelige for slike personer, og det kan hende de blir utålmodige hvis andre bruker mye tid på å analysere idéer i stedet for å iverksette dem.  Den dominante prioriterer dessuten utfordringer. De vil gjerne ha kontroll på resultatene og er derfor ofte selvstendige og liker å sette spørsmålstegn ved ting. De godtar sjelden ting de er usikre på, og de liker å utfordre idéer de er uenige i.

Den «Innflytelsesrike»

Personer med i-stilen verdsetter gjerne entusiasme, handling og samarbeid. De prioriterer entusiasme høyt og har gjerne en munter holdning til ting. De blir begeistret når de står overfor nye muligheter, og blir derfor ofte svært uttrykksfulle når de kommuniserer idéer. Gjennom prioritering av handling

fokuserer de på rask fremdrift mot spennende løsninger. Fordi de vanligvis er driftige, er de ofte ivrige etter å komme i gang og ønsker ikke å bruke mye tid på å tenke over konsekvensene. De er også utpreget opptatt av samarbeid. De liker å møte nye mennesker og har trolig talent for å inkludere alle og skape en lagånd. De setter pris på teamarbeid og samler ofte teamet for å samarbeide om prosjekter.

Den «Stødige»

Personer med S-stilen prioriterer støtte, stabilitet og samarbeid. De er vanligvis gode lyttere og oppfattes derfor ofte som tålmodige og imøtekommende. De nøler ikke med å gi en hjelpende hånd når de kan, og de verdsetter en varm og avslappet atmosfære. Gjennom stabilitet fokuserer de ofte på å opprettholde et forutsigbart og ryddig miljø. Ettersom de som regel er varsomme, er de sannsynligvis metodiske og unngår plutselige endringer hvis det er mulig. De prioriterer dessuten samarbeid og liker å jobbe med andre i et tillitsfullt og varmt miljø, og de gjør ofte alt de kan for at andre skal føle seg inkludert og godtatt.

Den «Kvalitetssøkende»

Personer med C-stilen prioriterer nøyaktighet, stabilitet og utfordring. Fordi de ønsker å oppnå gode resultater, analyserer de ofte valgmuligheter på en rasjonell måte og skiller følelser fra fakta. De verdsetter nøyaktighet og stiller derfor ofte dyptgående eller kritiske spørsmål. Fordi de verdsetter gjennomføringsevne og tilbakeholdenhet, føler de ubehag når det tas raske og risikofylte beslutninger. De foretrekker å bruke tid og foreta et informert valg. De analyserer ofte alle alternativer og tar ofte avgjørelser som fører til forutsigbare resultater. I deres leting etter den mest effektive og produktive metoden for å fullføre oppgaver, går de ikke av veien for å sette spørsmålstegn ved idéer og påpeke feil som andre har gått glipp av, i alles påhør.

Et eksempel på en sammensatt stil

Dersom du for eksempel har en sammensatt stil av både «Innflytelse» og «Stødighet», er du sannsynligvis en snill og sosial person som lett kommer i kontakt andre på grunn av den vennlige og avslappede holdningen din.  Den åpne kommunikasjonsstilen din får andre til å føle seg vel og du oppfattes gjerne som omgjengelig. Du verdsetter personlige forbindelser og bruker tid og energi på å dyrke personlige og jobbrelaterte relasjoner. Du har gjerne et stort nettverk og anser sosiale sammenkomster som morsomme anledninger til å komme i kontakt med andre. Når noen har et problem, tilbyr du gjerne å hjelpe. Du kan faktisk være så ivrig etter å hjelpe andre at du enkelte ganger tar på deg for mye.

Du vet hvilke spørsmål som må stilles for å få folk til å åpne seg og den støttende væremåten din viser at du har medfølelse med en som har det vanskelig, eller glede deg sammen med en har opplevd noe stort i livet. Når du kommuniserer, er du ofte nokså uttrykksfull. Du er oppriktig interessert i hva andre har å si, og du er trolig like villig til å lytte som å prate. Du ser som regel lett på tilværelsen, og du liker å vise din støtte til gruppen. Du er sannsynligvis aksepterende og optimistisk og setter trolig pris på andre mennesker og nye ideer. Enkelte ganger kan du få problemer fordi du stoler på personer som ikke gjør seg fortjent til det. Den positive innstillingen din kan enkelte ganger føre til urealistiske forventninger. Kollegaer som er mer skeptiske, kan derfor anse deg som litt naiv.

Fordi du liker positiv oppmerksomhet og oppriktig ros, setter du også pris på å få tilbakemelding umiddelbart etter du har gjort noe bra. Men siden du ønsker å bli likt og respektert, kan det hende du ikke håndterer konstruktiv kritikk så bra. Det kan også hende at du dveler ved situasjoner og potensielle konsekvenser for relasjonen. Likeledes kan ønsket ditt om å ha et godt forhold til alle, enkelte ganger begrense evnen din til å evaluere andres resultater.

Fordi du liker å samarbeide med andre, tiltrekkes du trolig av prosjekter som innebærer samarbeid. Du har ikke et sterkt konkurranseinstinkt og gjør trolig derfor ditt beste for å sørge for at alle får sjansen til å bidra og få anerkjennelse. Det kan hende du stepper inn for å ordne opp i situasjonen når du ser at andre er i konflikt. Men hvis du selv er i konflikt med noen, har du enkelte ganger en mer indirekte tilnærming. Du kan faktisk nekte å håndtere negativ informasjon selv når det er påkrevd, og noen ganger lar du uavklarte situasjoner vedvare i unødvendig lang tid.

Kort om de fire grunnleggende stilene

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Dette var de 15 beste Super Bowl reklamene i 2024. Finn ut hvorfor her!

Ipsos har analysert Super Bowl 2024 reklamer gjennom bruk av flere metoder - fra undersøkelser til sosial lytting til live online…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Medietrender 2024

Ved inngangen i det nye året fikk vi en status på nordmenns medievaner gjennom foredraget “Rikets medietilstand” av Ingvar Sandvik (Kantar…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Suksesshistorier og eksperttips i markedssegmentering

Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Anders Mamen, deler sin innsikt i en omfattende artikkelserie som gir deg de verktøyene du trenger for…

Fagartikkel, Tema-artikkel