Hans Borgens periode – sakset 6

Jubileumsartikkel fire bilde seks stor

13) Rekordene faller. Her med Høstprogrammet for 2006.

14) Vi vil, vi vil, men får det ikke til? Fortsettelse Harald Djupviks betraktninger ifm 30 års dagen i 2001