Hans Borgens periode – Sakset 3

Jubileumsartikkel fire bilde tre

6) Store bransjeprofiler ble intervjuet. Helge Sten var den første trendguruen i vår bransje

7) Årets markedsanalytikere ble grundig intervjuet. Her Ole Martin Andersen under ivrig husking i en Oslo-barnehage.

8) Hvilke bakgrunn har den typiske markedsanalytikere? Solid utdannelse går igjen.