Hans Anders Borgen: en formann med stor betydning for foreningens suksess

I forrige jubileumsartikkel leste vi om Tore Bredals formannsperiode i foreningen. Ved tusenårsskiftet var det klart for en ny æra under Hans Anders Borgen, som skulle vise seg å bli svært betydningsfullt.

Kjell Opheim, Rolf Munk Blaker, Ragnar Madsen

Om forfatteren

 

I 1987 ble jeg oppringt på sekretariatet i Norsk Markedsanalyse Forening (NMF) av Hans Anders Borgen, som ønsket å melde inn sitt nystartede firma innen markedsanalyse som medlem av NMF. Sammen med medstudenten Hans Jørgen Dalby, hadde Hans skrevet et diplomarbeid om markedsanalyse innen Motor, medlemsbladet til Norges Automobil Forbund (NAF). Det ble så godt mottatt at de bestemte seg for å starte firma.

De tok navnet 4 Fakta, de resterende 2 i firmaet var undulatene Rigmor og Terje Fjern. Denne gruppen på 4 syntes dette var så interessant at de etablerte 4 Fakta Markedsanalyse som i løpet av få år ble en suksess i bransjen.

Å få inn Hans Borgen som medlem i NMF var derfor et scoop for foreningen. Jeg hadde en del kontakt med Hans Borgen de neste årene, og fikk vervet han som leder for en av NMFs faggrupper, Konsum/tjeneste-gruppen i 1989.

I 1992 ble Hans valgt inn som styremedlem i NMF, og i 2000 ble han valgt inn som  formann – en posisjon han hadde i 7 år fram til 2007.

 

Les også: Tore Bredal – Profilert bransjemann med visjoner for foreningen!

 

En selger og praktiker

Hans så raskt betydningen av å få med seg kundene. Hans hovedpoeng var å overbevise bedriftene om at uten hjelp fra analysebransjen var det vanskelig å lykkes med god strategi og høy treffprosent på prosjektene. Dette var selvfølgelig til stor hjelp for de enkelte byråene som da kunne selge flere analysetjenester.

Hans tok derfor initiativ til planlegging og gjennomføring av faglige møter, spesielt om matnyttige temaer som “Slik har vi gjort det i praksis”, der bedrifter presenterte kommersiell bruk av markedsanalyse i praksis. Disse møtene ble meget populære og naturlig nok godt besøkt.

 

Jubileumsartikkel fire bilde en liten Jubileumsartikkel fire bilde to litenJubileumsartikkel fire bilde tre liten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på bildene for større versjon og kommentarer.

 

MAD ble etablert

I 1991 fikk Hans en ide om å samle flere slike temaer innen “Slik har vi gjort det i praksis” i et eget seminar, som fikk navnet “Markedsanalysens Dag” (MAD).

MAD ble første gang arrangert 1. oktober 1991 med 91 deltakere. Dette ble en suksess, både faglig og økonomisk, og styret besluttet at dette skulle bli et årlig arrangement. I 2001 hadde vi 192 deltakere. Som dagens medlemmer godt kjenner til, har MAD siden blitt et etablert begrep innen norsk markedsanalyse.

 

Byrågruppen

Noe av det første Hans satte i gang som styreleder i 2000 var å etablere en egen “Byrå-gruppe” for institutter og konsulent-virksomheter innen markedsanalyse. Dette ble gjort etter initiativ fra instituttlederne, og har vært en viktig oppgave, som ble lagt under Norsk Markedsanalyse Forening.

Den viktigste oppgaven i starten var å etablere en “ISO 9000”-Sertifisering for institutter og konsulent-virksomheter innen markedsanalyse, i henhold til ESOMARs retningslinjer.

 

Incitament-ordninger til frivillige

Hans etablerte også en incitament-ordning for styremedlemmer og andre som bidro. I 2001 ble det det arrangert et styreseminar med strategidiskusjoner i London over en langhelg, dekket av foreningen. Dette var både nyttig og populært og ble etterfulgt av tilsvarende seminarer i europeiske byer i de kommende årene.

 

Les også: Oddveig, første kvinnelige leder i NMF 1995 – 1997

 

Styremedlemmene ble på denne måten inspirert til å gjøre en viktig jobb for foreningen. Grunnet høyt medlemstall og god inntjening på konferanser og seminarer hadde foreningen etterhvert solid økonomi. Omsetningen passerte 4 millioner og foreningen hadde bra med penger på bok.

 

Lederen Hans

Hans var som leder diplomatisk, hardtarbeidende og motiverende for de som jobbet rundt han. Med faggruppe-medlemmer, styremedlemmer, Analysen-redaksjon og komitémedlemmer til de største konferansene, var vi en stab på rundt 30 personer som på en aller annen måte bidro.

Drevet av suksessen med stor oppslutning på alle arrangementer, betydelig medlemsøkning og stadig bedre bunnlinje, var det lett å være med.

Hans hadde noen ville idéer, men viste ro, kontroll og fikk tingene gjennomført. I forbindelse med oppstart av eget firma og julebordet med de første få kundene går ryktene at han inviterte hele Kampen Janitsjar til å stå for underholdningen. Da orkesteret som teller drøye 40 blåsere og trommiser kom marsjerende inn med full lyd, fikk de 8-10 kundene som var invitert en opplevelse de ikke glemmer så fort.

Hans har vært tilknyttet styret i NMF i 31 år, og han har deltatt på ca 310 styremøter.

I Hans’ tid som styreleder steg antall medlemmer fra 1.000 i 2000, til 1.360 i 2007.

Hans Anders Borgen er desidert en av de mest suksessrike styrelederne i NMFs historie. Under hans ledelse utviklet NMF seg til å bli en viktig nøkkel-forening innen markedsføring og markedsanalyse.

 

Jubileumsartikkel fire bilde fire litenJubileumsartikkel fire bilde fem litenJubileumsartikkel fire bilde seks liten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på bildene for større versjon og kommentarer.