Fred Selnes er utnevnt til æresmedlem!

For sitt mangeårige arbeid med å løfte og fremme markedsføring og analysefaget, ble Fred Selnes, på Analysedagen, utnevnt til æresmedlem i foreningen.

I henhold til Strategi- og analyseforeningens vedtekter §4 D om æresmedlemskap: «Aktuelle kandidater skal etter styrets oppfatning, i en helt spesiell grad, ha utmerket seg ved å fremme foreningens virksomhet og/eller markedsanalyse som fag i Norge»

Fred Selnes er en person svært mange har en eller annen relasjon til, og ofte en relasjon som oppstod tidlig i ens karriere. Han er en faglig bauta innen sitt felt og har gjort seg bemerket med sine kloke faglige betraktninger. Han har bidratt svært mye med å inspirere, utdanne, utvikle og utfordre innen sitt fagfelt.

Fred er en av de første som ble årets markedsanalytiker og var formann i foreningen 2014 – 2016. Gjennom et langt virke på Handelshøyskolen BI har han bidratt til å løfte markedsføring og analysefaget, og har skrevet flere bøker på området. Fred er mer opptatt av kundens møte med produktet/tjenesten, enn markedskommunikasjon og har også skrevet mye om temaet kunderelasjoner i de beste akademiske journaler. Nå nylig hadde han forsiden på MIT Sloan Management review om sin artikkel om kunderelasjoner.

Fred Selnes er en av Norges mest anerkjente eksperter innen markedsstrategi, kunderelasjonsutvikling og markedsanalyse. Han er grunder av CPM, og professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Foruten sin forskerbakgrunn, har Fred erfaring som Adm.dir. ved Norsk Institutt for Markedsforskning, Principal i AT Kearney og gründer av MarkUp Consulting.

Det er en stor glede å ønske Fred velkommen som æresmedlem i Strategi- og analyseforeningen!

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Slik var Analysedagen 2022: Arena for læring, inspirasjon og relasjonsbygging

Torsdag 3. november samlet 160 kunnskapshungrige bransjefolk seg på Røverstaden i Oslo for å være med på årets største møteplass for…

bransjenytt

4 raske med 5 fine bransjefolk

Vi snakket med fem av deltakerne på Analysedagen 2022 og fikk deres umiddelbare inntrykk. Se video her.

bransjenytt

Slik vokste Pollstat med 150% fra 2020 til 2021

- Det er alltid mulig å gjøre ting annerledes, sier Pål Listuen.

bransjenytt