Et spesielt år for bransjen er straks omme

Les om bransjefolkets tanker rundt året som har gått og deres forventninger til året som kommer.

Heidi Stamgård

I redaksjonen for analysen.no og Fagansvarlig for kommunikasjon i Kantar

 

Sindre Beyer TrySindre Beyer, daglig leder i TRY Råd

TRY Råd er for tiden aktuelle med rapporten “100 endringer som følge av koronaviruset”.

 

 

 

Beskriv 2020 med tre ord!

Korona, mute, USA.

Hva har vært den viktigste læringen fra året som har gått?

At man må planlegge for det uforutsette. At flinke folk er like flinke folk på hjemmekontor som kontoret og at fjernledelse fungerer ganske bra. Vi har vel også sett at demokratiet er ganske skjørt og at det ikke er noe vi kan ta for gitt etter valget i USA.

Hva skal vi snakke med kundene om i året som kommer?

Vi skal snakke om hvor viktig det er å forstå endringer og hvordan ta styringen i en uforutsigbar hverdag. Digitaliseringen har jo også skutt enorm fart, så veldig mange bedrifter vil måtte undersøke og forstå hvor digitalt modne de er.

Hvilken rolle tror du strategi og analyse vil spille i 2021?

Helt avgjørende. Uten analyse klarer man ikke å legge en god strategi, og uten en god strategi er det svært vanskelig å lykkes.

 

 

Pernille Vermedal hoeghPernille Vermedal Høgh, Head of Insight & Effect i Schibsted Marketing Services

Schibsted har gjennom året fulgt nøye med på hvordan koronakrisen har endret folks medie- og forbruksvaner. 

 

 

 

Beskriv 2020 med tre ord!

Dugnad, cocooning og tvangsdigitalisering.

Hva har vært den viktigste læringen fra året som har gått?

Hvor mye vi faktisk får gjort uten å være fysisk sammen. Og hvor mye vi mennesker faktisk trenger å være fysisk sammen for å trives.

Hva skal vi snakke med kundene om i året som kommer?

Alle, uansett bransje, har behov for å forstå hvilke varige forbruksendringer pandemien har ført med seg. Vi vil trenge innsikt i ny adferd og nye krav fra forbrukerne for å forstå mulighetsrommet og hvordan produkter og tjenester skal tilpasses for fortsatt å være relevante. Når det kommer til å dokumentere effekten av digital annonsering, som vi også jobber systematisk med i Schibsted, så forblir dette viktig i året som kommer. Digital effektdokumentasjon blir nå utfordret av at Apple og Google setter omfattende begrensninger for cookies og tracking. Så her kommer vi til å snakke mye om hvordan vi nå jobber for å fremtidssikre effektmålingssystemene våre til en cookie-løs verden. Førsteparstdata og klassiske, utvalgsbaserte undersøkelser får større betydning i en verden uten cookies.

Hvilken rolle tror du strategi og analyse vil spille i 2021?

I usikre tider blir innsikt enda viktigere for å ha noe å navigere etter. Jeg tror at mange kommer til å investere mer i innsikt enn de tidligere har gjort. Vi har i Schibsted opplevd stor etterspørsel etter innsikt fra annonsørene siden lockdown i mars og jeg forventer at dette fortsetter i 2021. Vi kommer til å fortsette med å kontinuerlig samle inn fersk forbrukerinnsikt, så vi kan bidra til at både vi og annonsørene våre treffer gode strategiske valg fremover.

 

 

John lauring pedersen 2020John Lauring Pedersen, daglig leder i Opinion

Etter at koronakrisen slo inn i vår, lanserte Opinion den etter hvert mye omtalte norsk koronamonitor.

 

 

 

Beskriv 2020 med tre ord!

Lærerikt, hektisk og motsetningsfylt (det kan oppleves vanskelig å fullt ut glede seg over egen vekst i en situasjon hvor det ikke er så mye annet glede seg over).

Hva har vært den viktigste læringen fra året som har gått?

Det må være at man aldri må undervurdere mulighetene i en krise. Samt at folk evner å omstille seg på en femøring, når de må. Og det har de måttet i 2020.

Hva skal vi snakke med kundene om i året som kommer?

Vi skal i hvert fall hjelpe de med å forstå Norge post-korona – det kommer ikke til å bli mangel på innsiktsbehov når vi en gang kommer oss ut av pandemien. Det blir veldig spennende å finne ut hva som endres for godt, og hva som bare siger tilbake, til slik det var før krisen inntraff. Og forøvrig skal vi også snakke med kundene (og alle andre) om hvor ufattelig deilig det er å komme tilbake til normalen, den dagen vi gjør det…

Hvilken rolle tror du strategi og analyse vil spille i 2021?

Jeg tror jo vi kommer til å oppleves som viktigere og mer relevante enn noen gang, av årsakene nevnt over. Og det er ikke bare forhold knyttet til selve pandemien som skaper endringer – under, delvis parallelt, ser vi også en stor omstilling på alle områder knyttet til bærekraftspørsmålet. Vi er vel på slutten av begynnelsen for den grønne revolusjonen, og det er nå endringene virkelig vil måtte materialisere seg – her spiller vi som bransje en nøkkelrolle til å hjelpe kundene å manøvrere i denne omstillingen, som jeg tror vil endre forbrukerne langt mer enn det covid-pandemien har gjort.

 

 

Lene LeikvollLene Leikvoll, konstituert direktør Insights i Kantar

Kantar har det siste året blant annet dekket koronakrisen gjennom Koronabarometeret og kartlagt folks medievaner under krisen.

 

 

 

Beskriv 2020 med tre ord!

Frykt, lettelser og håp.

Hva har vært den viktigste læringen fra året som har gått?

Det umulige er mulig – på godt og vondt. Å leve med usikkerhet skaper et ekstra behov for gode relasjoner, både i arbeidslivet og privat. 

Hva skal vi snakke med kundene om i året som kommer?

Vi skal fortsette å snakke om de utfordringene kundene våre har, hva som er årsakene og  ikke minst hva skal til for å bli komme et steg i riktig retning. Kanskje vi kan snakke med de i et ordentlig møte, og ikke bare på video? Det håper jeg virkelig!

Hvilken rolle tror du strategi og analyse vil spille i 2021?

Jeg tror at mange selskap har brukt tid på å reflektere over egen posisjon i en endret verden. Det vil bli enda større behov for å forstå og legge planer for det nye året. Sånn sett vil strategi og analyse ha en minst like viktig rolle i året vi går inn i.

 

Les også: 50 år med NMF

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere