Årets innovatør: Ole Brauteset

Med den nye prisen «Årets Innovatør» ønsker Strategi- og analyseforeningen å hylle dem i bransjen som tenker nytt og bidrar til å bringe bransjen videre. Prisen deles ut for første gang i år.

Personen eller prosjekteamet som får denne prisen skal tilfredsstille noen eller alle disse kriteriene:

  • Har gjennomført eller lansert noe nytt innen strategi og/eller markedsanalyse, enten det handler om metode, analyse, samarbeid eller formidling, og som
  • Kan vise til effekt som resultat av dette
  • Kan bidra til å utvikle eller utfordre etablert praksis i bransjen

I dette prosjektet (Stordata RVU), initiert og ledet av Ole Brauteset, ved siden av Nasjonal Reisevaneundersøkelse, har Opinion, Kogenta og Norstat revolusjonert måten reisevaneundersøkelser kan gjennomføres på.

Tradisjonelle reisevaneundersøkelser er lange, svært detaljerte og krever mye av respondentene, både når det kommer til forståelse av definisjoner, utholdenhet og kanskje mest av alt hukommelse. I prosjektet Stordata RVU har respondenter (med aktivt og bevisst samtykke) delt sine reiser og bevegelser via mobiltelefon. På denne måten har prosjektet levert et stort datasett med detaljerte reisedata, men med høyere presisjon enn tradisjonelle reisevaneundersøkelser.

I tillegg har respondenter deltatt i en webbasert reisevaneundersøkelse, der de har fått presentert reiser de har gjennomført i et webgrensesnitt, bekreftet at de er korrekte eller korrigert det som ikke stemmer, før de har delt ekstra informasjon om de gjennomførte reisene.

Prosjektet har bekreftet hypoteser om underrapportering av reiser i tradisjonell RVU. Det har også erstattet deler av undersøkelsen med registerdata, og dermed redusert intervjulengden.

Delene av reisevaneundersøkelser som tidligere har vært belastet med høy usikkerhet er erstattet med automatisk registrert informasjon fra mobiltelefonens lokasjonssporing eller offentlige registerdata.

Prosjektet har blitt presentert på ETC (European Transport Conference) av Ole Brauteset (Opinion) og Espen Jørgensen (Kogenta). Der skilte det seg ut fra alle andre presenterte bidrag som et nyskapende og revolusjonerende prosjekt, som har klart å gjennomføre noe mange aktører har snakket om i lengre tid, men ingen har klart å få til å fungere, verken teknisk eller praktisk.

SRVU-prosjektet har utviklet løsninger som er i verdensklasse, faktisk i forkant av alt annet som finnes der ute. Det er virkelig ekte innovasjon på høyt nivå i vår bransje: ny teknologi, nye metoder og nye former for analyse og rapportering, alt utviklet fra bunn i tett samarbeid med oppdragsgiver. Og i front, som største pådriver underveis: Ole Brauteset.

Vi gratulerer Årets innovatør!

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere