Tor Arne Vanebo

Om forfatteren

Senioranalytiker hos Ruter AS