Runar Døving

Sosialantropolog og professor ved Høyskolen Kristiania