Ragnhild Silkoset

Professor ved Handelshøyskolen BI og grunnlegger av Prisbeslutninger.no