Mads Motrøen

Om forfatteren

Ansvarlig for politiske målinger i Ipsos