Lykke Bjørnøy

I redaksjonen for analysen.no og senioranalytiker og Fagsjef for kvalitative metoder i Opinion.