Kristine Kjeldsen

Leder menneskesentrisk innovasjon, Knowit Management Consulting