Ingeborg Jore

I redaksjonen for analysen.no og Research Manager i Ipsos Norge AS.