ADRIAN PERETZ, førsteamanuensis, Institutt for Markedsføring

Om forfatteren