Hvordan ta bedre prisbeslutninger?

13. april

Hvordan ta bedre prisbeslutninger?

Hvordan kan du som markedsanalytiker bidra til at virksomheten tar bedre prisbeslutninger? I dette foredraget kombinerer Ragnhild og Anders innsikt fra forskning med praktisk erfaring med prisarbeid, slik at du får verktøy som hjelper virksomheten til å ta bedre prisbeslutninger.

Tid: 13. april kl. 8:30 – 10:00 (registrering og frokost fra kl. 8:15)

Sted: Auditoriet i Kongensgt. 6 (Sjøfartsbygningen)

Det å sette riktig pris har stor effekt på lønnsomheten. Samtidig ser vi at det å sette riktig pris er et område hvor mange virksomheter mangler kompetanse. Hvis du kun ser på kostnader når du setter priser, eller du kopierer prisene til konkurrentene, så er sjansen stor for at du taper penger. Kanskje er prisen for lav og du selger mange enheter med lav margin. Kanskje er prisen for høy til at kundene vil kjøpe.

I dette foredraget kombinerer Ragnhild og Anders innsikt fra forskning med praktisk erfaring med prisarbeid, slik at du får verktøy som hjelper virksomheten til å ta bedre prisbeslutninger. Du får blant annet lære mer om hvordan du kan kommunisere verdi til kundene, kommunisere priser til kundene, og vi vil se på hva du bør gjøre hvis du trenger å øke prisene.

Ragnhild Silkoset er professor ved Handelshøyskolen BI. Hun er aktiv forsker og forfatter av bøkene «Metode, dataanalyse og innsikt» som nå har kommet i sin fjerde utgave, og i 2022 kom hun med boken «Pris, En håndbok i prisbeslutninger». Hun er også konsulent i www.prisbeslutninger.no. I 2011 vant hun prisen som årets markedsanalytiker.

Anders M. Mamen er høyskolelektor ved Kristiania, der han blant annet underviser i prisstrategi. Han er aktiv i Strategi- og analyseforeningen, der han er med i B2B-gruppen, i to perioder vært med i styret og vært med på å arrangere Analysedagen (MAD) en rekke ganger siden 2005. Anders ble tildelt prisen som årets markedsanalytiker i 2014 og ble æresmedlem av foreningen i 2021.