Fremtidens markedsanalytiker

12. april

Fremtidens markedsanalytiker

Hvilke oppgaver, hvilken kompetanse og hvilke problemstillinger, metoder og teknikker?

Hvilke oppgaver er det vi som markedsanalytikere skal gjøre i fremtiden? Hvilken kompetanse må vi ha? Hva kommer til å være de viktige problemstillingene, metodene og teknikkene vi skal jobbe med? Dette er spørsmål som vi i B2B gruppen stilte oss. Vi har ikke svaret, men har samlet 4 smarte folk som vi håper har deler av svaret. Og at summen av deres innsikt kan bidra til at vi får en bedre forståelse for hva som blir jobben til fremtidens markedsanalytiker. 

 

Tid: Frokostseminar tirsdag 12. april kl. 08:30 – 10:30. Frokost og registrering fra kl. 08:00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Pris: medlemmer i NMF gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

Arrangør: B2B-gruppen i NMF

 

PROGRAM:

08:30 Hvordan ønsker Opinion å samarbeide med kjøpere av (markeds)analyse i fremtiden?
• Hva kjennetegner et godt samarbeid mellom kjøper og selger av markedsanalyse?
• Hvordan kan vi gjennom samarbeid bli flinkere til å fokusere på forretningsutfordringer?
• Hvilke 5 ting er det Opinion kommer til å gjøre annerledes for å bli mer relevant for kundene?

John Lauring Pedersen, Administrerende direktør i Opinion

Opinion er det største uavhengige markedsanalysebyrået i Norge. De er levende opptatt av fremtiden, fremtidens kunde og trender. Som leder må John jobbe for å utvikle organisasjonen. Hvilke tanker gjør han seg om utviklingen?

09:00 Hvilken kompetanse vi som skal jobbe med markedsføring og markedsanalyse i 2022 ha?
• Markedsføringspraksis er i endring – hvilke krav er det til de som skal jobbe med markedsføring og markedsanalyse i fremtiden?
• Hvordan tenker Høyskolen Kristiania for å utdanne folk som er godt forberedt på fremtidens arbeidsmarked?
• 5 tips til fagområder og teorier som markedsførere og markedsanalytikere bør lære seg?

Adrian Peretz, PhD, Førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har bygd opp et sterkt fagmiljø innen markedsføring. De utdanner fremtidens markedsførere og –analytikere. Derfor må de også tenke på hvilken kompetanse studentene vil trenge for å gjøre en god jobb mange år inn i fremtiden.

09:30 Markedsanalyse som fundament for utvikling av brand, kundeopplevelse og lønnsomhet.
• Markedsanalysense rolle i å bygge differensierte brands?
• Hvordan øke treffsikkerheten i salg med nye måter å bruke brukergenererte data på?
• Brukergenererte data og tradisjonell markedsanalyse, hvilken rolle spiller de og spiller de sammen?

Vidar Pedersen, Leder for segment & business analysis, Telenor Norge

Telenor er en bedrift som både er store på analyse av tradisjonell markedsanalyse og brukergenererte data. Det gjør det spennende å høre hvilke erfaringer de har – og hvilke metoder de bruker for å svare ulike forretningsutfordringer.

10:00 Fra innsikt til handling: Innsikt som utgangspunkt for sterke forretnings- og innovasjonsresultater
• Hvordan TINE organiserer innsiktsarbeidet for å sikre mest mulig bruk og implementering av resultater
• Hvilken rolle har analyseavdelingen i fremtidens marketingorganisasjon

Steinar Leknessund, Leder analyse og innsikt, TINE SA

TINE er en av de aller største merkevarebedriftene i Norge. De jobber med å bygge sterke merkevarer, drive innovasjon og skape tilfredse og lojale kunder. En spennende ting ved TINE er hvordan innsiktsavdelingen jobber med resten av organisasjonen for å skape resultater.