Content Marketing

24. mars

Content Marketing

Praksis i Norge

Content Marketing (CM) har kommet for å bli og stadig flere virksomheter satser på redaksjonelle behovsorienterte budskap i egne og alternative kanaler enn tradisjonell produktpushing i massemedia. Vi ser også at flere og flere store bedrifter begynner å tenke som mediehus for sine merkevarer og reorganiserer marketingavdelingene til «redaksjoner», som er spesialister på innholdsmarkedsføring. Men Norge består mest av mange små og mellomstore bedrifter. Derfor fokuserer vi i dette frokostmøtet på hvordan en vanlig norsk mellomstor bedrift kan tilpasse seg den nye måten å drive markedsføring på, hvordan de kan organisere sin CM-virksomhet og med case vise hva som er den egentlige forskjellen mellom den nye og den gamle måten å selge produkter og tjenester på. I tillegg vil vi presentere en fersk undersøkelse om segmentering av CM-markedet.

Tid og sted: KS Agenda, Vika, Tirsdag 24. mars – fra kl 08.30 til 10.00

Pris: Gratis for medlemmer – kr. 750 eks mva for ikke medlemmer

 

PROGRAM

08:30 Kan Content Marketing gi deg håret tilbake?

Enkelte beskylder CM-byråene for å drive med «same shit new wrapping». I virkeligheten er det kreative arbeidet like utfordrende som med tradisjonell produktreklame. Men kanalene og verktøykassen er annerledes enn tidligere. Utvikling, spredning og måling av gode CM-historier tuftet på reelle kundebehov er også mer krevende enn før. Til gjengjeld er effektene desto større når vi lykkes. I dette innlegget blir du kjent med hvordan man jobber i et CM-byrå, krydret med et case fra en mellomstor norsk virksomhet som bruker Content Marketing for å gi deg håret tilbake.

Borre Thorstensen SignaturBørre Thorstensen er byråleder, rådgiver og partner i CM-byrået Signatur. Han har nylig vært gjennom en krevende konvertering av Signatur fra å være et tradisjonelt byrå til å bli spesialister på Content Marketing. Børre har ellers vært involvert i utvikling av en rekke redaksjonelle kommunikasjonsløsninger for både offentlige og private virksomheter og har lang erfaring fra ulike deler av reklamebransjen. Han har en Bachelor of Management med Leadership in Action og Merkevareledelse.

 

 

09:00 ICA Norge blir et mediehus

ICA er den minste av dagligvarekjedene med det lavere reklamebudsjettet og måtte tenke nytt og smart for å øke sin attraksjonsstyrke i et krevende konkurransemarked. ICA organiserte derfor marketingfunksjonen sin som et mediehus med Content Marketing som kjerne i egne og utradisjonelle kanaler for dagligvarebransjen. Foredraget belyser hvordan en vanlig mellomstor norsk bedrift organiserer CM og hva som er de største utfordringene i hverdagen med CM?

Andreas Gjosund ICAAndreas Gjøsund er markedsdirektør i ICA Norge og har hele sitt yrkesaktive liv jobbet i dagligvare hos Lidl, Spar og nå ICA. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon og en master i internasjonal business. Nå står han i spissen for å tenke nytt og smart når det gjelder reklamen som fyller de fleste massemedia med tilbud fra dagligvarekjedene.

 

 

 

09:30 Hva er status på innholdsmarkedsføring i Norge?

Presentasjon av et studie om Content Marketing, gjennomført av TNS Gallup ved inngangen til 2015. I løpet av foredraget får du høre hvem det er som driver med
innholdsmarkedsføring, hva som er trendene og hva som kjennetegner en effektiv innholdsmarkedsføringsstrategi?

Eirik F Ekrann TNS GallupEirik F. Ekrann er ansvarlig for merkevare og kommunikasjon i TNS Gallup. Her jobber han med mellomstore og store norske virksomheter og hjelper de til å ta bedre beslutninger, særlig innen merkevarestrategi, posisjonering og effektiv markedskommunikasjon. Et av prosjektene han har jobbet med er kartleggingen av markedet for Content Marketing i Norge, sammen med Medialounge. Eirik har jobbet i TNS Gallup siden 2005 og er utdannet statsviter fra NTNU.

 

 

10.00 Slutt og tilbake til hverdagen med ny kunnskap