Respons bidrar i strategiarbeidet

Big data kan fort gi assosiasjoner til noe komplekst, -uhåndterlig og uoversiktlig. Respons Analyse er nå i startgropen for et omfattende prosjekt for Jysk, hvor ambisjonen er å gjøre slike komplekse data om til et effektivt styringsverktøy.

Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Jysk, Respons Analyse, Bring og QuenchTec, skal sammenstille omsetnings- og kundestatistikk fra datavarehuset til Jysk med markedsdata fra ukentlige merkevaretrackere, kampanjemålinger og promoteringsindekser, samt månedlige kundeintervjuer. Disse dataene vil publiseres og oppdateres kontinuerlig i et online dashboard som vil vise informasjon på både butikk-, distrikts-, regions- og landsnivå, også når det gjelder utviklingen mot fjoråret og over tid.

JYSK har nær doblet sin markedsandel de siste 5 årene og øker mer enn sine konkurrenter*, men hviler ikke på laurbærene av den grunn. De har ambisiøse planer – også innen markedsanalyse. “Vekst er en av de viktigste suksesskriteriene i varehandelen, og for å oppnå veksten må vi ha innsikten til å agere riktig og effektivt overfor kunden og markedet. Nettopp derfor vil denne typen styringsverktøy være avgjørende for at vi skal fortsette å øke mer enn våre konkurrenter i fremtiden også”, sier Are Bjøntegaard, Salgs- og markedssjef i JYSK Norge.

Prosjektet har blitt iverksatt med stor entusiasme hos gjengen i Respons Analyse, som har jobbet med markeds-analyser for Jysk de siste årene. «Ved å inkorporere tradisjonell markedsanalyse inn i et større bilde på denne måten, håper vi at resultatet skal bidra til mer levende analyseresultater som kan få enda større innflytelse på de strategiske og operasjonelle avgjørelsene i det daglige. “Det er både spennende og inspirerende å få jobbe med en fremoverlent kunde som Jysk som kontinuerlig søker nye måter å forbedre seg på” avslutter ivrig Anne Gretteberg Meyer i Respons Analyse.

* (5% økning mot 2 % bransjeøkning, ref. artikkel i Finansavisen 21. mars 2019)