Personlig informasjon på Facebook

Sammen med kollega Cecilie Staude ved BI analyserer vi hvilken holdning forbruker har til at Facebook samler personlig informasjon om oss og hvordan denne brukes av Facebook og annonsørene. Vi er helt i starten på prosjektet, men jeg synes allerede nå at det kommer frem noen spennende hypoteser.  

Fred Selnes, Styreleder i NMF

Om forfatteren

Vi har bedt brukere av Facebook fortelle oss hva de tenker om innsamling og bruk av personlig informasjon. Det første som overrasker, er hvor lite brukerne egentlig vet eller tenker over at personlig informasjon de selv legger igjen etter seg, gjennom å like, dele og kommentere, blir brukt. De forstår at mye av den reklamen de får, henger sammen med informasjon de har lagt igjen på Facebook, men det virker ikke som om dette skaper noen form for bekymring.

Det som imidlertid irriterer, er når de mottar reklame om produkter og tjenester de absolutt ikke er interessert i. En mann i femtiårene forteller at han har mottatt mye reklame om rynkekrem, noe han er fullstendig uinteressert i. Og det som irriterer mest er at Facebook har tillatt at noen kan sende ham denne reklamen. Det ligger med andre ord en slags forventning om at Facebook bør sørge for at han ikke får irrelevant reklame.

Hypotesen blir derfor noe i retning av at brukerne opplever at de har en god relasjon til Facebook – en relasjon som innebærer at de har tillit til at Facebook bruker deres personlige informasjon på en måte som ikke skader, men er til fordel. Om dette er riktig, betyr det at brukerne synes det er ok at Facebook bruker deres personlige informasjon til å selge reklame, men det er en forventning til at reklamen er nyttig eller relevant og at man passer inn i målgruppen for reklamen.

ypotesen kan også ha gyldighet for de forventninger forbrukere har til kundeklubber og ulike former for lojalitetsprogram. Forbruker synes det er ok at leverandører bruker personlig informasjon til å sende dem reklame, men de forventer samtidig at reklamen de får, skal være relevant.

Ny teknologi endrer forbrukernes atferd og det skapes nye mønstre vi ikke har sett tidligere. En viktig oppgave for oss markedsanalytikere er å dykke ned i disse problemstillingene og finne ut av hvordan markedsføringen fungerer etter som teknologien vokser frem.