Økt strømming gir økt konsum på alle skjermer

- Nå er det over ett år siden koronapandemien rammet Norge og endret våre liv og hverdag, og aldri har mediebruken endret seg så dramatisk, skriver Mihai Dumitrescu i Kantar.

Mihai Dumitrescu

Om forfatteren

Koronakrisen skapte rekordhøyt TV- og videokonsum, og akselererte den digitale transformasjonen for alle mediene. Nå er Norge i ferd med å normalisere seg, og det er derfor utrolig spennende å studere hvordan mediebruken utvikler seg framover.

Strømmetjenestene løfter de norske TV-selskapene
Veksten i TVOV konsum fra 2019 til 2020 skyldes utelukkende økt tid brukt på de norske TV-selskapene strømmetjenester som samlet sett økte fra 11 minutter i 2019 til 17 minutter i 2021.

Den positive utviklingen for de norske TV-selskapene har fortsatt inn i 2021, og i første kvartal er den samlede tiden vi bruker opp i 23 minutter. NRK og Discovery har økt seertid i første kvartal 2021 sammenlignet med første kvartal 2021, mens Netflix faktisk har redusert seertid. Disney+, som ble lansert 15.09.20, hadde en seertid på 6 minutter i første kvartal 2021. Med samlet seertid på hele 26 minutter er YouTube den desidert største strømmeaktøren i Norge.

 

Leste du denne? Lanserer statistikk over reklame i sosiale medier og app

 

Strømmekrigen tilspisser seg

73% abonnerer på minst én strømmetjeneste. Netflix har lenge hatt en dominerende stilling i det norske strømmemarkedet, og de siste to årene har TV 2 Sumo, Discovery og Viaplay økt sin abonnementsbase.

Men både i Norge og internasjonalt begynner Netflix og merke konkurransen: Netflix-veksten avtar: – Flere som slåss om kundene. De globale aktørene AppleTV+, Amazon Prime og Disney+ har også begynt å få et fotfeste i Norge, og stadig flere skaffer seg flere abonnement. Norske husstander abonnerer i gjennomsnitt på to tjenester viser Kantars Utstyrsundersøkelse.

Spørsmålet nå er: Hvor mange strømmetjenester er folk villig til å betale for og hvem blir vinnerne og taperne?

Kampen om skjermene
Gjennom pandemien har seingen økt generelt, både blant tilbydere av strømming, men også generelt på alle flater. Allikevel finnes det spennende forskjeller som vi kan hente ut fra den offisielle TVOV-undersøkelsen. Det er først og fremst en tredeling, med de norske mediehusene og deres strømmingstjenester (her snakker vi On-Demand seing), de utenlandske strømmingsaktørene og til sist, men ikke minst Annen Bruk av den store skjermen (mye av det vil mest sannsynlig være gaming, men ikke bare).

Noen av disse økningene er så store at snitt antall sette minutter daglig har doblet seg gjennom pandemien.

YouTube har økt sin seertid blant de fleste målgruppene under pandemien, men ikke bare under pandemien. Selvfølgelig er det de yngre som har stått for mye av økningen. Dermed har økningen, og spesielt hvis vi ser på økningen av seertid i hjemmet, kommet på de mindre skjermene.

Mobilen er den foretrukne skjermen for bruk av YouTube blant de unge og her er skjermtiden økt fra 27 minutter i Q1 2019 til 46 minutter i Q1 2020, i målgruppen 2-29 år. Tallet forblir på nesten samme sted for Q1 2021, på 45 minutter for samme målgruppe.

 

Les også: Siste bransjenytt fra Kantar og Respons

 

Nesten dobling i seertid i Q1 2021

Ikke helt likt YouTube har Annen Bruk av TV-skjermen fått en økning, men mest i 2021 sammenlignet med 2020, og mest i eldre målgrupper, selv om de yngre også her står for en økning.

I målgruppen som kanskje har benyttet seg mest av hjemmekontor i 2020, aldersgruppen 40-49 år, har Annen Bruk av skjermen hatt en stor økning. Vi snakker her om seertid i Q1 2019, i denne målgruppen, på 55 minutter, snitt daglig seing. I Q1 2020 økte dette til 59 minutter, mens i Q1 2021 doblet vi nesten seertiden til 97 minutter. Store økninger finner vi også blant de over 50 år.

 

TV-kanalenes strømmetjenester øker

Strømmingsløsningene (On-Demand seingen) til de norske TV kanalene har stødig økning år for år, fra 2019 til 2021. Økning kommer også i alle målgruppene, men det er den store TV skjermen som prefereres når man bruker deres tjenester. Samtidig er det også verdt å merke seg at i prosent har også mobilen som skjerm økt, men representerer fortsatt en lavere konsum enn den store skjermen.

Når vi nå snakker om en økning, snakker vi egentlig om en dobling fra 2019 til 2021. I Q1 2019, i alle målgrupper, hadde vi en seertid på 13 minutter mens nå i Q1 2021 har vi 23 minutter daglig seing.

Nykommere som Disney+ har allerede tatt sin del av konsumet i norske hjem. Undersøkelsen i 2021 viser at Disney+ har en daglig dekning på over 530.000 personer i alle aldersgrupper. I yngre målgrupper kommer 50% av konsumet fra den store TV skjermen, mens Nettbrett er ofte skjerm nummer to for de yngre målgruppene som ser Disney+.

Dette viser at skjerm og skjermstørrelse er viktig, og forskjellige skjermer brukes til forskjellig type konsum. Det er ingen skjermer som ikke har hatt en økning gjennom pandemien, men innad kan forskjellene mellom skjermer og mellom kombinasjonen av tjenester og skjermer for gitte målgrupper være store.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel