Ny leder i NMF

Etter at Analysen er overtatt av to kvinner som deler på redaktørvervet, har Rachel Øverås sagt ja til å overta som ny leder etter Fred Selnes. Damene kommer! Gode medlemsvenner sier at NMF nå får en leder som skaper engasjement rundt seg, som er faglig dyktig, kjenner foreningen samt har både kreativ og strategisk erfaring. Det lover bra!   

Ragnar Madsen

Om forfatteren

Vi treffer Rachel etter at hun ble formelt valgt på NMF sitt årsmøte.

Du har nettopp tiltrådt som foreningenes andre kvinnelige leder (Oddveig Telle var den første i foreningsåret 1995-96). Hvorfor er det så få kvinner som vil ta vervet når mer enn halvparten av medlemmene er kvinner?
– Det er egentlig et spørsmål jeg har stilt meg selv en rekke ganger. Det er få kvinner på denne type arena. Det gjelder også andre offentlige scener, som f.eks foredragsholdere. Jeg tror det er en kombinasjon av at man som kvinne ikke blir spurt like ofte, og at man som kvinne kanskje er mer skeptisk til denne type utfordringer på grunn av kapasitet. Jeg kan ikke svare for alle kvinner, men for min egen del var det veldig enkelt å takke ja nå. Men jeg er også helt tydelig på at det ligger en helhetsvurdering i forhold til jobb og privatlivet. Man ønsker ikke takke ja dersom man vet at man ikke kan leverer 110 % på oppgaven og vervet. 

SYNLIGGJØRING

Hva ser du som de viktigste oppgavene fremover?
– Jeg tror en slags revitalisering av NMF er på sin plass, en tydelig posisjonering av NMF med tilhørende utvikling av spennende tjenester/konsepter. 

Jeg har troen på at organisasjonen kan gjøres enda mer attraktiv for nye medlemmer og mer relevant for eksisterende medlemmer. Vi er i et marked hvor også på foreningsiden vil merke fragmenteringen og bransjeglidningen. Det å ha en forening som er spisset mot markedsanalytikere og analyse tror jeg er vel og bra, men jeg tror også veldig på å være en forening med litt bredere nedslagsfelt.

Det er et potensiale i å utvikle nye tjenester/konsepter som vil gagne medlemmene. Dette er nødvendig for å synliggjøre at fagfeltet er svært viktig og har ulike bruksområder. Nytteverdien, lønnsomheten og kreativiteten som kan ligge i fagområdet analyse tror jeg er viktig å få frem. 

NMF er lite synlig utad; når det er saker som vedrører marketing, markedsanalyse etc. blir sjelden vår bransje kontaktet? Kan vi gjøre noe med dette?
– Det handler om være tydelig posisjonert! Vi må posisjonere oss for fremtiden. Hva vi skal være og for hvem tror jeg man i dag mener å ha et svar på, men min påstand er at vi må være enda tydeligere og jobbe mer strategisk med å ta den posisjonen.

MAD EN VIKTIG STOLPE!

Våre nordiske naboer har ikke tilsvarende bransjeforening. De er litt misunnelig på det vi har fått til i Norge. Hva skal til for å beholde denne posisjonen? 
– Jeg tror som sagt at vi gjør mye riktig. Jeg har blant annet stor respekt for det arbeidet som gjøres i administrasjonen, styret og i fagkomiteene. Vi har et solid grunnlag i merkevaren NMF. Det handler om å revitalisere, tydeliggjøre og tenke nytt på hva en forening kan og bør være for fremtiden. Jeg har som mål å strekke denne ambisjonen litt lenger.

MAD, som jeg har vært med å arrangere, er forøvrig en viktig stolpe for NMF. Den både samler og videreutvikler bransjen. 

KREATIV STRATEGI

Du jobber nå i et kreativt strategibyrå, Supertanker. Hva driver du med og hvilke kunnskaper/erfaringer kan du overføre derfra til NMF?
– Min jobb i dag som strategisk rådgiver innebærer at jeg jobber tett på viktige problemstillinger for store kommersielle merkevarer i Norge/Norden. I all hovedsak jobber jeg med posisjonering av merkevarer og implementeringen av valgt strategi. Jeg håper og tror at min kompetanse på området og den kreative inngangen til problemstillinger vil bidra til at vi kan utfordre en del av det bestående. 

Har NMF hatt noen betydning for deg i jobben, relasjoner etc.?
– Egentlig ikke så mye. Men jeg vil si at det å både være medlem og det å engasjere seg i NMF er en del av mitt yrkesmessige DNA. Jeg er veldig sterk i troen på at uansett hvordan karrieren utvikler seg, så er det viktig å alltid ha med seg kjernen sin. Og for meg har det alltid vært analyse og innsikt. 

SATS PÅ NMF!

Du har vært et aktivt medlem. Hva er ditt råd til de som melder seg inn i NMF?
– Å ta med NMF seg i sin yrkeskarriere. Utfordre foreningen, og på denne måten være med på å gjøre foreningen relevant for deg også i fremtiden. 

NMF har i dag ca. 700 medlemmer. Hvordan kan vi bli flere? Eller er det noe mål?
– Jeg har ikke svaret her, men jeg tror det er sunt å få flere medlemmer, samtidig som vi må være relevante for de medlemmene vi har i dag.  Så noen stikkord her for en rekrutteringsstrategi er:

– Å bli mer relevant for dagens medlemmer.
– Å bli mer attraktive for dagens og fremtidens medlemmer.
– Å tørre å tenke bredere ift rekrutteringen. 
– Å samarbeid med andre parter.

Mange kjenner deg ikke så godt. Hva driver du ellers med når du ikke jobber i Supertanker og nå etter hvert en del i NMF?
– Jeg har 2 barn (3 og 9 år) som krever sitt. Dagene blir travle, så mye tid til andre hobbyer har jeg ikke nå for tiden. Men passer på å få trent en del, liker å ha det hyggelig med gode venner og en god fest i ny og ne.

Analysen ønsker Rachel lykke til og vi gleder seg til å se henne i Lederen framover. 

 

Rachel Øverås

Utdannelse: Master in Marketing Management (BI)

Arbeidserfaring: Prosjektleder MMI (IPSOS), Analytiker Carat Insight, Insight director Carat Insight, Strategy Director IUM

NÅ: Strategisk rådgiver og partner i Supertanker (kreativt strategibyrå)

Verv:

  • NMF
  • Leder for faggruppen Merkevare NMF)
  • Medlem i fagkomiteen i MAD
  • Styremedlem i NMF
  • Konferansier MAD 2016

Mediaforum

  • Styremedlem
  • Leder for Mediekonferansen 2015

Andre verv: Styremedlem i Detbetyr