NMF bytter navn til Strategi- og analyseforeningen

Vår forening har mye tradisjon og et sterkt fotfeste. Dette er noe jeg som styreleder har stor respekt for. Samtidig ønsker jeg å gi mitt bidrag til nye tradisjoner, fornyet kraft og relevans inn i foreningen. Vi i styret har hatt en visjon om å utvikle denne foreningen til å bli bredere, mer relevant og mer slagkraftig

Rachel Øverås

Om forfatteren

Markedet er krevende, og utviklingen går raskt. Plassen som kartleseren ved siden av kunen er dyrbar og ofte folksom, og vi vet at endring er påkrevd for markedsanalysebransjen for at den skal kunne spille en mer relevant rolle. Som bransje står vi altof ofte igjen på startstreken når løpet er igang.

Vi som forening vet at bransjen har en viktig rolle i selve løpet som kundene deltar i. Løpet for å vinne markedsandeler, utvikle nye produkter, skape nye bærekraftig ideer. Vi deltar bare så altfor sjeldent i hele løpet, og bransjen tar i for liten grad ansvar for å utvikle strategier basert på analysene vi gjør. Det konkluderes, det anbefales, men i de aller fleste tilfeller stopper det her. Det er noen andre som kommer inn og legger strategien for veien videre til suksess.

Vi tror at tiden er inne for bransjen til å kreve sin plass og ta en større rolle. Og som forening ønsker vi å bidra til denne prosessen. Det er derfor naturlig for oss å tenke bredere og mer helhetlig som forening. Vi ønsker å ivareta markedsanalysen og dens viktighet, men samtidig vil vi også være med når strategiene legges. For å gjøre dette ser vi det som naturlig å redefinere vår forening til å også ivareta strategifaget. Vi skal være en forening for dem som driver med analyse, men som også bruker denne analysen som et grunnlag for å jobbe strategisk med problemstillinger. Det være seg forretningsstrategi, kommunikasjonsstrategi eller produktstrategi. Er man opptatt av å bruke analyse i strategiarbeidet og implementeringen av denne, da skal vi være foreningen som gir deg/dere det faglige påfyllet, energien og engasjementet man trenger.

Det er med stor glede at jeg tar fatt på min andre periode som styreleder, nå ikke for Norges markedsanalyseforening, men som leder for Strategi- og analyseforeningen