I disse koronatider ser vi fremover

Dette er en helt ny situasjon for oss alle. Vi i Strategi- og analyseforeningen ønsker å være til hjelp for våre medlemmer, og jobber med å samle informasjon som kan bidra til støtte gjennom denne perioden. Informasjon og lenker finner du på denne siden.

I denne situasjonen må vi stå sammen, fortsette arbeidet så godt det lar seg gjøre og jobbe fremover. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å dele med oss viktig innsikt, tanker og ideer for å sikre fortsatt produktivitet i bransjen, eller som kan gagne samfunnet i sin helhet.

Del gjerne også generell informasjon du tror kan være nyttig for andre medlemmer, eller ta opp en konkret problemstilling du ønsker å diskutere. Vi skal forsøke å sortere og formidle. Ta kontakt på e-post nmf@nmf-org.no.

Når det gjelder foreningens arrangementer er det bare å melde seg på de som ligger ute. Vi jobber vi med å få på plass digitale løsninger.

Nedenfor finner du lenker til oppdaterte råd fra myndigheter:

 

Virke jobber hardt for hele bransjen – for å bedre rammevilkår, og for en politikk som bidrar til å bringe oss tilbake på føttene. Her finner du oppdatert informasjon: