Jenny Arvesen – Årets Talent!

Årets Talent, Jenny Arvesen, er fra Horten og spiser bever til middag flere ganger i året. Hun har innen kort tid rukket å utmerke seg i markedsanalysebransjen, gjennom blant annet raskt å ha opparbeidet seg en imponerende portefølje med lojale kunder og et stort engasjement for å spre kvalitativ metode som verktøy i markedsanalyse.

VIKKI N. WALLE-HANSEN

Om forfatteren

HJELPE KUNDER UT IFRA FORBRUKERS PERSPEKTIV

Jenny jobber med ledende norske og internasjonale virksomheter innenfor en rekke sektorer, som telekom, FMCG, helse, samt bank og finans. Hun har bred erfaring i innenfor etnografisk metode, observasjonsstudier, fokusgrupper og dybdeintervjuer. Vi har snakket med Jenny for å høre hva som engasjerer henne innenfor markedsanalysefaget.

Så hva får Jenny til å stå opp om morgenen og gyve løs på en ny dag med nye utfordringer?
– Det som gjør det så utrolig spennende å jobbe med kvalitativ research er muligheten til å snakke med mange ulike mennesker fra ulike sosiale felt med ulike interesser og holdninger. Hver dag er ulik, og det elsker jeg! Noe av det som engasjerer meg mest innenfor markedsanalyse tror jeg, må være muligheten til å lytte til, og å kunne gjenfortelle folks historier og opplevelser – enten det handler om et produkt eller en kundereise. Det å kunne hjelpe kunden med utgangspunkt i forbrukerens perspektiv, det er kjempespennende!

Jenny tror markedsanlysebransjen vil endre seg fremover.
– Vi blir utfordret på å hente kunnskaper utenfor markedsanalysesektoren, samt videreutvikle analyseverktøyet vi i dag benytter, Dessuten må vi som jobber i bransjen fokuserer mer på å bli spesialister innen et større felt enn vi gjør i dag. Jeg håper og tror art vi f.eks blir flinkere til å hente inn/bruke data og ressurser på tvers av avdelinger intern og eksternt, sier Jenny.

ETNOGRAFI ER ET VERKTØY FOR FREMTIDEN

Det er kanskje vanskelig å vite hva som kommer til å bli det ”hott-este” verktøyet eller metoden i analysebransjen i årene fremover, men som antropolog vil Jenny slå et slag for etnografien som et av de mest spennende utviklingsområdene. – Vi fokuserer mye på digitale datakilder nå, og glemmer lett møtet mellom produkter, tjenester og virkelige mennesker. Her tror jeg det fortsatt er mye spennende å hente, sier Jenny. 

Hva er dine tanker rundt hvordan analysebransjen bør utvikle og rekruttere nye, unge talenter til bransjen?
– Det må vel være å oppsøke dem der de er, som universiteter og høgskoler. Under og etter masterstudie i sosialantropologi var det ingen som fortalte meg at markedsanalyse var en potensiell vei å gå. Nå har jeg jo oppdaget at det er kjempespennende. Studiet og metoden er veldig relevant med tanke på den jobben jeg gjør nå. Samtidig er det viktig å ha troen på nye talenter, uavhengig av bakgrunn, og å åpne opp for nye mulige måter å løse utfordringer og arbeidsoppgaver på. Vi må legge fra oss holdninger som at «sånn har vi alltid gjort det»,  avslutter Jenny. 

Sitat fra kunde:
“Presentasjonen Jenny holdt i dag var formidabel og hun presenterer med en forståelse, innlevelse og «to the point» som er i en særklasse, og som skaper engasjement og gode diskusjoner…., og det er utrolig gøy å se hvordan dere (Ole Guldvog) har greid å utvikle en «junior» til et så høyt nivå, så raskt.”

Redaksjonen ønsker Jenny from the block lykke til videre! 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere