Innovasjon handler om mennesker og slik kan AI hjelpe oss

For å lykkes med innovasjon er det viktig å forstå de menneskene vi utvikler for, vi må egentlig forstå dem bedre enn de forstår seg selv. Uansett hva vi utvikler, det være seg teknologi, systemer, produkter/tjenester eller omgivelser, så er det mennesker som skal bruke det eller leve med det. Derfor er det viktig å ha menneskene i sentrum for all utvikling.

Kristine Kjeldsen

Leder menneskesentrisk innovasjon, Knowit Management Consulting

Nyskapning handler om å finne løsninger som svarer ut behov, verdier, aspirasjoner og løser friksjoner for de som skal bruke det. Det betyr at det må være bedre enn eksisterende løsning og det handler om å navigere og utvikle kreativt i det ukjente. Mennesker endrer seg, og kanskje raskere enn noen gang grunnet urolige tider og endringer i omgivelsene våre. Derfor krever innovasjon nå raskere iterasjon enn tidligere.

Innovasjon handler om kreativitet og navigere i det ukjente

Innovasjon handler også om å være kreativ og kunne håndtere det ukjente. Kunstig intelligens (AI) kan være en nyttig ressurs for å støtte og utfylle menneskelig kreativitet, spesielt når det gjelder å utforske og håndtere det som ikke er utviklet enda. Mens vi har mye kunnskap om hvordan mennesker tar beslutninger basert på eksisterende informasjon, vet vi mindre om hvordan beslutninger påvirkes når det gjelder det ukjente og mindre kjente. AI-verktøy kan hjelpe oss med å navigere bedre i det ukjente ved å tilføre kreativitet og fantasifulle løsningsforslag. Dette er spesielt verdifullt i innovasjonsmetodikk som «Design Thinking», der kombinasjon av strategi, analyse og kreativitet er avgjørende. Ved bruk av AI-verktøy kan vi utforske og utvikle mer effektivt og oppnå bedre og mer nyskapende løsninger mer i tråd med menneskelige drivere.

Utfordring

Vi kan illustrere hvordan generativ AI hjalp oss med innovasjonsarbeidet i et nylig prosjekt, når vi skulle utvikle en destinasjon for matturisme i Agder. Sørlandets Bakhage består av 5 gårder som tilbyr anerkjente lokalmatprodukter og unik overnatting og opplevelsestilbud. Målet var å skape en levende bakhage som tilgjengeliggjør og inviterer til opplevelser knyttet til overnatting, lokalmat og aktiviteter i naturen. Vår oppgave var å kartlegge og validere markedspotensialet, lage strategi, forretningsmodell, og merkevaremodell. På sistnevnt punkt trengte vi å få frem hvordan Sørlandets Bakhage kunne samles under en tydelig visuell identitet som skulle representere verdiene, merkevarens identitet og budskap på en gjenkjennelig og konsistent måte.

Løsning

For å skape en visuell identitet som virkelig representerte Sørlandets Bakhage merkevaren, var det viktig å få innsikt i verdier, målgruppens drivere og hvordan vi ønsket å bli oppfattet. Vi hadde 40 kvalitative samtaler underveis med forbrukere og ulike interessenter: kokker, matfaglig, turistnæringen, eksperter innen opplevelse og bærekraft osv. Samt masse workshops for å bearbeide funn.

I samarbeid med Merkle (eksperter på AI og design) og ved hjelp av AI-baserte verktøy som ChatGPT, Midjourney sammen med Figma, kunne vi raskt skisse opp retninger, stimulere til videre samtaler og muliggjorde en mer helhetlig tilnærming. Midjourney, et AI-verktøy spesialisert på bildegenerering, ble brukt til å utforske ulike designretninger basert på innsikten som ble samlet inn. Dette gjorde det mulig å eksperimentere med forskjellige visuelle elementer og få rask respons på konsepter underveis, utforske videre og ta designbeslutninger. Konseptualiseringen ble en del av researchen og vi oppdaget at AI kan være veldig kvalitativ og menneskelig.

Resultat

Samarbeid med Merkle har resultert i en komplett visuell identitet som reflekterer Sørlandets Bakhage verdier og målsetninger på en konsistent og gjenkjennelig måte og som er godt forankret i drivere i markedet. Ved å kombinere innsiktsarbeid og AI-støttede verktøy, kunne vi utnytte fordelene ved både menneskelig kreativitet og teknologisk effektivitet. Vi hadde ikke kommet så langt så raskt uten AI verktøy. AI var også mye flinkere enn oss til å jobbe kreativt, produserte rikere ord (f.eks verdiforslag) og mer inspirerende bilder – og ikke minst en større fantasi, som vi trenger for å skape aspirerende løsninger folk vil ha.

AI kan altså hjelpe oss å koble menneskelig drivere med løsninger raskere, navigere bedre i det ukjente og jobbe mer kreativt med innovasjon.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel